Ansatte mener fusjonen har svekket universitetet
LUKK
Annonse
Annonse

Ansatte mener fusjonen har svekket universitetet

Av Julia Loge

Publisert 11. juni 2018 kl. 12:27

To av tre ansatte ved gamle NTNU mener fusjonen har bidratt til å svekke universitetets akademiske status.

Dette viser en fersk undersøkelse utført av Nifu – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Den tar for seg vitenskapelig ansattes holdninger til fusjonen, skriver Universitetsavisa.

Uavhengig av tidligere institusjonstilhørighet, viser undersøkelsen at de vitenskapelige ansatte er kritiske til kvaliteten på administrative og tekniske tjenestene, og mener at deres medbestemmelsesrett er svekket.

38 prosent av dem som tilhørte gamle NTNU svarte at de er positive til fusjonen, mens tallet er 44 for tidligere Høgskolen i Søt-Trøndelag (HiST). Høgskolene er vesentlig mer positive: 60 prosent ved Høgskolen i Ålesund (HiÅ), mens Høgskolen i Gjøvik (HiG) topper med 69 prosent positive.

Gjøvik og Ålesund frykter ikke for statusen

Undersøkelsen ble sendt ut til de vitenskapelig ansatte og 55 prosent av dem svarte. De tok stilling til en rekke påstander. For eksempel svarte 62 av gamle NTNU-ere at de var helt eller litt enige i at «Fusjonen vil bidra til å svekke NTNUs akademiske status». Men blant de ansatte i Gjøvik og Ålesund var det bare seks prosent som var enige i dette, og 19 prosent for HiST.

For påstanden «Det er mindre attraktivt å jobbe her nå enn før fusjonen» svarte 47 prosent av ansatte ved gamle NTNU at de er helt eller litt enig i påstanden. For HiÅ er tallet 24, HiG 9, HiST 43 prosent.

Når det gjelder tid til F&U-arbeid er det liten forskjell mellom institusjonene: 35 prosent hevder de har mindre tid til forskning og utvikling som følge av fusjonen, 54 prosent mener situasjonen er uendret, tre prosent mener de har mer tid og sju prosent svarer at dette ikke er relevant, ifølge Universitetsavisa.

Svekket medbestemmelse

I spørsmålet om «ansattes innflytelse over viktige beslutninger» peker pilen mer i samme retning. 63 prosent av gamle NTNU-ansattesvarte  at de var helt eller delvis enig i at den var svekket, for HiÅ er prosentandelen 82, HiG 54 og HiST 83 prosent.

Dermed er det også bare 20 prosent av de ansatte ved gamle NTNU som sier de har «Tillit til at rektoratet fører organisasjonen i riktig retning». For HiÅ er andelen 54 prosent, HiG 65 og HiST 24 prosent, oppgir Universitetsavisa.

  • Les vår hovedsk om fusjonen: