Frykter kvalitetsfall ved NTNU

Av Forskerforum

Publisert 25. oktober 2016

NTNU kan måtte kutte 120 ansatte i administrasjonen.

NTNU skal spare 110 millioner kroner i administrasjonen kroner neste årene, som følge av regjeringens krav om effektivisering og avbyråkratisering, skriver Adresseavisen. 80 millioner skal kuttes i 2017 og resten i 2018-2019. Det innebærer at 100-120 stillinger skal reduseres.

Stress og sykemeldinger

Nedbemanningen skal ifølge ledelsen skje gjennom naturlig avgang. Rundt 40 stillinger er allerede holdt tilbake gjennom ansettelsesstopp, og resten vil gå av med pensjon i løpet av de neste årene. Hovedproblemet for de ansatte er å få løst arbeidsoppgavene med færre folk.

– Våre medlemmer er bekymret for et dramatisk fall i kvaliteten på støttefunksjonene. Stress, sykmeldinger og tapt motivasjon gjør at alt går litt tregt nå, sier hovedtillitsvalgt i Tekna Øystein Risa til Adresseavisen.

Tid til forskning

Kristian Steinnes, leder for Forskerforbundet ved NTNU, er bekymret for at også forskningen rammes dersom nedbemanningen fører til at de vitenskapelig ansatte pålegges mer av de administrative oppgavene.

– Etter Kvalitetsreformen er de vitenskapelig ansatte pålagt flere og flere oppgaver. Vi frykter at nedbemanning i administrasjonen kan føre til at nye oppgaver skyves over på oss. I utgangspunktet skal vi bruke like mye tid på forskning som på undervisning. Men når vi pålegges nye oppgaver, er det ofte forskningen som lider, sier Steinnes.

I forbindelse med fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik opplever mange også å få nye arbeidsoppgaver.

– Mange er glad i jobben og opplever det sårt å måtte gå over til andre oppgaver, og eventuelt måtte flytte. Vi har mange flinke folk og jeg frykter for at vi kan miste spisskompetanse. Folk er skuffet. Fusjonen skulle heve kvaliteten på tjenestene, men nå handler det om å klare å sikre normal drift. Tempoet med bemanningsplanen har gått utover forankringen, og da tar det lengre tid å få satt den ut i livet, sier Sturla Søpstad, hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag.