NTNU Samfunnsforskning: Ledelse og ansatte sa nei til fusjon. Likevel gikk styret inn for oppkjøp
LUKK

NTNU Samfunnsforskning: Ledelse og ansatte sa nei til fusjon. Likevel gikk styret inn for oppkjøp

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. juni 2020 kl. 11:15

NTNU Samfunnsforskning ser på Trøndelag Forskning og Utvikling som faglig svakt. Likevel vil de kjøpe alle aksjene for én krone.

Forskningsinstituttet Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) i Steinkjer har slitt de siste årene. De tilfredsstiller ikke kravene for å motta statlig grunnbevilgning. Med bare 17 ansatte har de for få ansatte med høy nok kompetanse, og de har publisert for få vitenskapelige artikler.
De er avhengige av å fusjonere for å beholde statsstøtten.

NTNU Samfunnsforskning (NTNU SF), som er et aksjeselskap eid av NTNU, og TFoU har en stund vurdert en fusjon.

TFoU har blant annet Nord Universitet, Sintef Holdning, Sparebank1 Midt-Norge og flere kommuner på eiersiden.

Forrige uke kunne Universitetsavisa fortelle at styret ved NTNU SF har vedtatt at at de ønsker å kjøpe TFoU for deretter å fusjonere virksomheten inn i selskapet. Blant betingelsene er blant annet at NTNU SF kjøper alle aksjer i TFoU for én krone.

Annonse

Les også: Forskningsinstituttet er for lite og kan miste grunnbevilgning

–  Det er slik vi vurderer forutsetningene i selskapet. TFoU har vist over tid å ha svake faglige og økonomiske prestasjoner, selv om det har skjedd noen positive endringer det siste året, sa Roger Lian, administrerende direktør i NTNU SF til Universitetsavisa forrige uke.

Ansattes representanter stemte imot

Han sier videre til Universitetsavisa styret har begrunnet sitt vedtak med en «strategisk ambisjon om blant annet å komplettere NTNU SFs rolle med bredere regional relevans, og med å styrke den samlede posisjonen i Trøndelagsregionen.»

Vedtaket ble gjort med fem mot to stemmer i styret. Det var to ansatterepresentanter som stemte imot. Til Universitetsavisa ville de ikke si hva uenigheten består i, men direktør Lian sier:

– Det er uro internt knyttet til at TFoU er et svakt forskningsmiljø, og det er tvil om hvorvidt vi lykkes med ambisjonene våre. Men styret har landet på at dette er en riktig beslutning, sier Lian.

Universitetsavisa skriver onsdag at det skal ha blitt utarbeidet en rapport fra NTNU SF før saken om mulig fusjon med TFoU skulle behandles. Den skulle vurdere hvorvidt en fusjon med TFOU burde gjennomføres. I rapporten, som ledelsen ved NTNU Samfunnsforskning sto bak, var konklusjonen klar: Nei til fusjon med TFoU.

Berit Therese Nilsen, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU Samfunnsforskning, sier at de ansatte var enige i konklusjonen.

Les også: Forskningsselskapet Norce varsler nedbemanning

Gikk for oppkjøp selv om det ble frarådet i rapport

Men under styremøtet 12. mai endte likevel konklusjonen opp med å bli en annen.

– Jeg må si at det var overraskende da styret likevel bestemte seg for å gå for fusjon, til tross for at konklusjonen i rapporten var såpass klar, sier Nilsen til Universitetsavisa.

Styreleder Kari Melby svarer Universitetsavisa på mail:

– Hva er årsaken til at dere først ber om en utredning, men så velger å ikke følge konklusjonene i den?

– NTNU SF er et AS, det har et styre som er oppnevnt at eier, og det er styrets ansvar å treffe den beslutningen det mener er best. I denne saken falt styrets flertall etter grundig diskusjon ned på en annen konklusjon enn den som var foreslått fra administrerende direktørs side. Det er sjelden det skjer, men det var altså tilfelle i denne saken, sier Melby.

– Har de ansatte blitt hørt i denne saken?

– Ja, de ansatte og ledelsen har blitt grundig hørt. De har rett når de hevder at denne fusjonen ikke styrker NTNU SF sin forskningskvalitet på kort sikt, sier Melby til Universitetsavisa.

Les også: