– For få studieplassar

Fristen for å søke høgare utdanning er like om hjørnet. I nokre fag er det både mange søkjarar og mangel på ferdigutdanna, men få studieplassar.