For første gang har et fagområde flertall kvinnelige professorer

Kjønnsbalansen blant professorene bedrer seg raskere enn før, ifølge SSB.