For første gang har et fagområde flertall kvinnelige professorer
LUKK

Kjønnsbalanse:

For første gang har et fagområde flertall kvinnelige professorer

Av Julia Loge

Publisert 30. mars 2023 kl. 15:12

Kjønnsbalansen blant professorene bedrer seg raskere enn før, ifølge SSB.

– I år legger vi merke til at kjønnsbalansen blant professorene bedrer seg noe raskere enn før, sier Erik Fjærli seksjonssjef for FoU, teknologi og næringslivets utvikling i Statistisk Sentralbyrå.

Totalt sto kvinnene for 52 prosent av forskerpersonalet i universitets- og høgskolesektoren i 2022, finner SSB i sin aller første presentasjon av foreløpige tall for statistikken forskerpersonale i universitets- og høgskolesektoren.

Totalt arbeidet om lag 31 000 personer som forskere/faglig personale ved universiteter, høgskoler og helseforetak med universitetssykehusfunksjoner i 2022. Dette innebærer en vekst på over 500 personer fra 2021. Det er lavere enn veksten i 2021, men på nivå med veksten i 2020.

Flere kvinner i nesten alle stillingsgrupper

På det øverste karrieretrinnet, blant professorene, var andelen menn over 80 prosent tidlig på 2000-tallet, mens kvinnene var i flertall innenfor de mer undervisningsbaserte lektorstillingene.

I 2022 er kjønnsbalansen slik:

  • 35,8 prosent kvinner blant professorene (opp fra 34,2)
  • 50,8 prosent kvinner blant førsteamanuensene (opp fra 50,5)
  • 60,6 prosent kvinner blant førstelektorer (opp fra 59,3)
  • 64,3 prosent kvinner blant universitets- og høyskolelektorer (opp fra 63,5)
  • 52,7 prosent kvinner blant forskere (opp fra 51,7)
  • 48,2 prosent kvinner blant postdoktorer (opp fra 48)
  • 55, prosent kvinner blant stipendiater (opp fra 55,9)

Balanse i flere fag

Innenfor medisin og helsefag var kvinnelige professorer i flertall med 50,4 prosent i 2022. Det er første gang et fagområde har flere kvinnelige enn mannlige professorer, skriver SSB.

Hvis man også regner hele intervallet mellom 40 og 60 prosent som kjønnsbalanse, så er det også kjønnsbalanse i humaniora og kunnstfag, der 42 prosent av professorene er kvinner. Samfunnsfag ligger like bak, med 39 prosent kvinner på professornivå.

Den skjeveste kjønnsbalansen blant professorene har hele tiden vært innenfor teknologi og matematikk og naturvitenskap, og her har også endringen vært minst de siste ti årene. Fra 2012 til 2022 økte andelen kvinnelige professorer fra 11 til 17 prosent for teknologi og fra 17 til 22 prosent for matematikk og naturvitenskap.

  • Les også: