Foreslår lovendring for å hindre at kriminelle får museumsjobb

Kulturdepartementet vil hindre at folk med uærlige hensikter får tilgang til samlingene.