Foreslår lovendring for å hindre at kriminelle får museumsjobb
LUKK

Foreslår lovendring for å hindre at kriminelle får museumsjobb

Av Julia Loge og Johanne Landsverk

Publisert 1. mars 2020 kl. 19:13

Kulturdepartementet vil hindre at folk med uærlige hensikter får tilgang til samlingene.

For å hindre tyveri, foreslår Kulturdepartementet at museer skal få mulighet til å sjekke om nyansatte er dømt for vinningskriminalitet eller rusrelaterte lovbrudd.

Derfor har Kulturdepartementet sendt ut på høring et forslag om å endre politiregisterforskriften, slik at museer skal kunne kreve politiattest når de ansetter nye. Nasjonalbiblioteket og andre bibliotek som har unike samlinger, skal også få lov til å kreve politiattest fra ansatte som har tilgang til samlingene eller har sensitiv informasjon om dem.

Annonse

Sikkerhetsrisiko

«Munchmuseet forvalter store verdier og sikkerhet er derfor svært viktig for oss», skriver direktør Stein Olav Henrichsen ved Munchmuseet til Forskerforum, selv om de ikke så langt har hatt hendelser som kunne vært hindret ved en slik kontroll.

Allerede i 2018 pekte Munchmuseet på behovet for politiattest ved ansettelser. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er i same situasjon. Begge museene fikk en midlertidig tillatelse i fjor, men bare for 15 måneder, og tillatelsen kan ikke fornyes. I dag er Arkivverket den eneste kulturinstitusjonen med generell tillatelse til vandelskontroll av ansatte. Derfor mener Kulturdepartementet at det er behov for en permanent ordning som også gjelder andre museer og institusjoner har behov for bedre sikring.   

«Selv de mest avanserte sikkerhetssystemer kan omgås av den som har kunnskap om systemet og som er villig til å misbruke sin tillit. Det er derfor nødvendig at institusjonene ved nyansettelser gis hjemmel til å kunne utelukke personer som utgjør en potensiell sikkerhetsrisiko», skriver Kulturdepartementet i høringsnotatet.

Ikke alle ansatte

Nasjonalmuseets administrasjonsdirektør Rune Bjerkås sier at for dem er det ikke aktuelt å hente inn attest for alle ansatte:

«Nasjonalmuseet skal ivareta sikkerheten for omfattende kulturelle og materielle verdier, og store publikumsgrupper. Derfor kan det være ønskelig å innhente politiattest for enkelte grupper av ansatte, for eksempel de som er tilknyttet sikkerhetsarbeid. 

Kulturdepartementet er også tydelige på å at det er aktuelt å kreve vandelsattest fra både faste og midlertidig ansatte, både fagstillinger og støttestillinger, og også enkelte eksterne, som IT-leverandører, men ikke innleide håndverkere eller konsulenter.

For at ikke hvem som helst skal kunne kalle seg museum og kreve politiattest, vil Kulturdepartementet begrense ordningen til de som får statlig tilskudd eller tilskudd fra Sametinget.

  • Les mer: