Norske museer: Færre besøk, flere ansatte

Norske museer fikk 8,7 millioner enkeltbesøk i fjor, det er nesten 170 000 færre enn året før.