Norske museer: Færre besøk, flere ansatte
LUKK
Annonse
Annonse

Norske museer: Færre besøk, flere ansatte

Av Julia Loge

Publisert 15. oktober 2019

Norske museer fikk 8,7 millioner enkeltbesøk i fjor, det er nesten 170 000 færre enn året før.

Antallet besøkende i norske museer har sunket fra 2017 til 2018, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nedgangen gjelder både det totale besøkstallet og underfaktorer som enkeltbesøk, gruppebesøk og betalende gjester. Nedgangen i det totale besøkstallet er på 3,4 prosent, og det ble 5,7 prosent færre besøkende som betalte for seg.

Annonse

Samtidig gikk antallet årsverk opp med 2,3 prosent, sammenlignet med året før, til totalt 4056,4 årsverk i 2018.

«Utviklingstallene fra enkelt-, gruppe- og betalende besøkende har gått jevnt, men svakt ned, mens lønnede årsverk har gått noe opp. Det skyldes kanskje fjorårets flotte sommer?», kommenterer Norges museumsforbund.

En annen årsak til endringen kan skyldes endringer i hvem som har rapportert, altså at enkelte museer ikke alltid leverer inn sin årlige statistikk, ifølge SSB.

Ifølge SSB får også museene stadig større samlinger, og til sammen forvalter de norske museene mer enn 57 millioner objekter og gjenstander.