– Alle forskere bør være vel så opptatt av å feire 1. mai som 17. mai

Forskerforbundet deltar ikke i 1. mai-togene. – Det synes jeg er litt for slapt, sier tidligere hovedtillitsvalgt.