– Alle forskere bør være vel så opptatt av å feire 1. mai som 17. mai
LUKK

– Alle forskere bør være vel så opptatt av å feire 1. mai som 17. mai

Av Jørgen Svarstad

Publisert 28. april 2017 kl. 15:48

Forskerforbundet deltar ikke i 1. mai-togene. – Det synes jeg er litt for slapt, sier tidligere hovedtillitsvalgt.

For litt over en uke siden tok tusenvis av forskere verden over til gatene for å demonstrere for vitenskap og kunnskap. I Oslo samlet rundt 1000 personer seg foran Stortinget. Men det tilhører sjeldenhetene at forskere går i tog.  På mandag er det 1. mai. Men i årets 1. mai-tog vil forskerne, i hvert fall deres største fagforening, glimre med sitt fravær.

Lette forgjeves etter Forskerforbundets fane

– Det synes jeg er litt for slapt. Selv om vi er «hvitsnipparbeidere», er det viktig at vi kjenner vår historie, sier Øyvind Giæver, som er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
I fjor, da han var hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet i Helsedirektoratet, møtte han opp på Youngstorget. Han lette forgjeves etter Forskerforbundets fane. I stedet endte han og datteren opp under fanen til Sosialistisk Ungdom.
Dette skrev han et innlegg om i Forskerforum.
«Er vi redd for å få møkk under neglene og træler på våre akademiske hender?» spurte han.
-Veldig mye av det gode liv vi lever nå er knyttet til arbeiderbevegelsens seire opp gjennom historien. Derfor burde alle forskere være vel så opptatt av å feire 1. mai som 17. mai, sier han nå.
Les innlegget her: Hvor var Forskerforbundet 1. mai?

Giæver mener det er nok av saker å i tog for.
– Jeg ville gått for en mer velregulert arbeidstid og en bedre fungerende arbeidsmiljølov. Der er lærestedene veldig dårlige, sier han.

Les også: 1 av 5 forskere står uten fast jobb
Les også: – Forskere har grunn til å være misfornøyd med lønna

I år er imidlertid Giæver, som ikke lenger er tillitsvalgt, i utlandet på 1. mai, og har ikke anledning til å gå i tog.

– Dette vil vise politisk holdning 

I Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø er ingen lokallag i Forskerforbundet forhåndspåmeldt til 1. mai-togene. Forskerforum har henvendt seg til de største lokallagene i disse byene, men ingen sier at de vil delta i toget med egen fane. Det har de ikke tradisjon for å gjøre, og det har aldri vært et tema, skriver flere.
Vi mener dette vil vise en politisk holdning, og vi ønsker ikke å fremstå med støtte til hverken det ene (eller andre) politiske syn. Som tjenestemannsorganisasjon ønsker vi å fremstå upolitisk, og stå fritt til å velge de deler av det norske politiske landskap som vi mener fremmer våre saker uavhengig av politisk ståsted», skriver hovedtillitsvalgt Erik Dahlgren ved Høgskolen i Oslo og Akershus i en e-post.

Fungerende hovedtillitsvalgt Kjell Erik Lommerud ved Universitetet i Bergen (UiB) skriver:

–  Forskerforbundet ved UiB har ingen planer om aktivitet 1. mai, noe vi heller aldri heller har hatt. Første mai er arbeiderbevegelsens kampdag, og demonstrasjonen arrangeres av LO. Forskerforbundet er ikke en del av arbeiderbevegelsen eller medlem av LO. Vi har ikke sans for at organisasjoner utenfor arbeiderbevegelsen gjør forsøk på å kidnappe dagen.

LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL), som også organiserer mange innenfor forskning og utdanning, deltar imidlertid på 1. mai.

– Men på  universitetene representerer vi de som ligger over gjennomsnittet i lønn, og vi har ikke alltid sammenfallende interesser med NTL eller LO mer generelt, mener Lommerud.

Les også: Slik stemmer norske forskere 

Forskerforbundet gratulerer på nettet 

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i Forskerforbundet viser også til at Forskerforbundet ikke har tradisjon for å ha egne paroler og gå i tog.
– Men det kan godt hende at enkeltmedlemmer og tillitsvalgte går i tog. Og vi legger en gratulasjon ut på nettet. Utover det har det ikke vært noe folkekrav blant våre medlemmer om at vi skal delta. Men vi har veldig stor respekt for 1. mai, sier hun.
– Burde dere vært der?
– Det er et helt annet spørsmål, og litt vanskelig for meg å svare på. Det å arrangere forbundsvis deltakelse har ikke vært et spørsmål fra våre tillitsvalgte og øvrige medlemmer, sier Avløyp.
Men hun synes Giæver har gode poenger.
– Dette skal jeg ta med meg videre, så får vi se om vi ønsker å ha en slik tradisjon i fremtiden, sier hun.
«Neste år håper jeg å se Forskerforbundets fane vaie høyt, stolt og fritt over Youngstorget 1. mai», skrev Øyvind Giæver i fjor.
Han må nok altså vente litt lenger på det.

Les også: