Andelen midlertidig ansatte forskere øker igjen
LUKK
Annonse
Annonse

Andelen midlertidig ansatte forskere øker igjen

Av Forskerforum

Publisert 20. desember 2016 kl. 09:45

1 av 5 forskere står uten fast jobb.

Fakta
  • 18,4 prosent av ansatte ved norske universitet og høyskoler har midlertidig stilling. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng fra i fjor og opp 0,7 prosentpoeng fra 2014.
  • Antallet midlertidig ansatte i akademia har ligget på mellom 17-20 prosent de siste 12 årene.
  • Universitetet i Oslo (UiO) er en av verstingene. Her går 24,9 prosent av de ansatte i midlertidige stillinger, opp fra 23,5 i fjor.
  • Ved Universitetet i Bergen (UiB) har 25,2 prosent av de ansatte midlertidige stillinger. Det er 0,2 prosentpoeng mer enn i 2015.

Kilde: Norsk senter for forskningsdata/Forskerforbundet

Tall Forskerforbundet har hentet inn viser at over 18 prosent av ansatte i universitets- og høyskolesektoren går i midlertidige stillinger, skriver Dagsavisen. Det er en liten økning fra i fjor, og på samme nivå som for tolv år siden. Universitetet i Oslo er en av verstingene. Her jobber nærmere 1 av 4 på midlertidige kontrakter. Til sammenligning er i snitt åtte prosent av ansatte ellers i arbeidslivet midlertidig ansatt.

 

– Talenter forsvinner

Konsekvensen er at unge forskertalenter forsvinner ut av akademia, advarer forbundsleder  Petter Aaslestad i  Forskerforbundet.

Annonse

– Yngre forskere må tilbys konkurransedyktige arbeidsvilkår slik at de ikke velger bort en forskerkarriere. Det er veldig synd for universitetene hvis de ikke får tak i de flinke folka. Det vil etter hvert gå ut over kvaliteten i akademia, sier Aaslestad til Dagsavisen.

Loven skal bytte navn fra tjenestemannsloven til lov om ansettelsesforhold i staten, i tråd med regjeringens ønske om modernisering og forenkling, forteller kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I desember 2015 mottok kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lovforslaget fra utvalgsleder Ingeborg Moen Borgerud. Departementet skal sende ut det nye, bearbeidede lovforslaget i løpet av våren 2017.

Han frykter at den høye bruken av midlertidige ansatte bare vil fortsette om ikke regjeringen endrer Tjenestemannsloven, som regulerer arbeidsforhold for statsansatte. Arbeidet med å endre loven pågår, og den nye loven om statens ansatte skal behandles av Stortinget i løpet 2017. I desember i fjor la et partssammensatt lovutvalg frem et forslag om å stramme inn bruken av midlertidige tilsettinger i staten. Da kommunalminister Jan Tore Sanner presenterte sitt lovforslag sommeren 2016, var grensen for antall år en ansatt kunne gå midlertidig strammet inn. Men forslaget fikk kritikk for ikke å begrense bruken av midlertidige stillinger kun til «arbeid av midlertidig karakter».

Trenger strengere lov

Aaslestad mener det er en kultur for bruk av midlertidige stillinger i akademia som gjør at man trenger et stringent lovverk.

– Vi trenger et tydelig lovverk som gjør at man i staten kommer mer på linje med arbeidsmiljøloven. Det holder ikke med intensjonserklæringer. Vi er ikke fornøyde med lovforslaget fra Sanner og håper han går tilbake til det opprinnelige lovforslaget, sier Aaslestad.

Statssekretær Kristin Holm Jensen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer følgende i en e-post til Dagsavisen:

«Regjeringen har som mål å redusere omfanget av midlertidige ansettelser i staten. Vi har hatt et lovforslag på høring, og vi skal nå oppsummere denne høringen og vurdere hvordan dette skal reguleres i ny lov for statens ansatte. Vårt høringsforslag bygger i all hovedsak på Borgerud-utvalgets innstilling.»

 

LES OGSÅ: