Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Nytt lovforslag strammer inn bruk av midlertidige ansettelser

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 18. desember 2015

Statens bruk av midlertidige ansettelser bør reguleres strengere, mener utvalg.

nytt-lovforslag-strammer-inn-bruk-av-midlertidige-ansettelser


– Loven har hatt behov for modernisering på flere punkt. Her ligger det en mer tilpasning til arbeidsmiljøloven, med en ivaretakelse av det som er spesielt for staten, sier Jan Tore Sanner.

Fakta
  • At 18,5 prosent av forskere og undervisere ved universiteter og høyskoler har midlertidige kontrakter betyr ikke at resten, 81,5 prosent, er fast ansatt.
  • Kun 56,6 prosent av de vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høyskoler har fast jobb. Det er en liten nedgang fra 10 år tilbake da andelen med fast jobb var 57,3 prosent.
  • Det som gjør at midlertidigheten egentlig er høyere enn det man offisielt regner med, er såkalte rekrutteringsstillinger: doktorgradskandidater og postdoktorer, som også har midlertidige kontrakter. Disse er utelatt fra statistikken fordi de er ønskete midlertidige stillinger. Hadde disse vært regnet med, ville den offisielle midlertidigheten i sektoren vært på over 43 prosent.

Fredag 18. desember la tjenestemannslovutvalget frem sin konklusjon. Utvalget har hatt som oppgave å foreslå endringer i loven som regulerer arbeidsforhold for statsansatte. Et tilleggsmandat har vært å vurdere innstramminger i midlertidige ansettelser, som er særlig mye brukt i staten, ikke minst på universiteter og høyskoler.

– Godt nytt for midlertidig ansatte

Utvalget konkluderer med at loven bør nærme seg arbeidsmiljøloven, som regulerer arbeidsforhold i det øvrige arbeidslivet, på en rekke punkter. Samtidig mener utvalget at det fortsatt er behov for en egen lov for ansatte i staten.

LES OGSÅ: Økt bruk av midlertidige ansettelser i 2015

– Vi mener at det er riktig med en egen lov, men lovforslaget inneholder samtidig en tilnærming til de reglene som gjelder for øvrige deler av arbeidslivet. Særlig når det gjelder ønsket om og behovet for innstramming av midlertidig tilsetting i staten, sier leder av utvalget, advokat Ingeborg Moen Borgerud.

Utvalget mener at vilkårene for å avtale midlertidige ansettelser i hovedsak bør være de samme for alle sektorer og foreslår bestemmelser som i stor grad samsvarer med arbeidsmiljøloven. En sentral regel i staten er at midlertidig ansatte har krav på fast stilling etter fire år. Utvalget foreslår å endre denne regelen til tre år, i tråd med endringene som er gjort i arbeidsmiljøloven.

– Forslaget er godt nytt for alle de som er midlertidig ansatt i staten, og må følges opp av regjeringen, sier leder av Forskerforbundet Petter Aaslestad til forslaget.

Håper staten følger forslaget

– Endelig foreslås det noe som virkelige monner i kampen mot den unormalt høye bruken av midlertidighet i akademia. De mange tusen som har gått i årevis uten fast jobb fortjener at regjeringen følger rådet fra utvalget, sier Aaslestad.

Utvalget understreker i sitt forslag at det bare unntaksvis skal inngås avtaler om midlertidig ansettelse og at hovedregelen er fast ansettelse. Mens det i dag er større adgang til å ansette midlertidig i staten enn i det private, mener utvalget at vilkårene for midlertidige ansettelser i all hovedsak bør være de samme i staten og privat sektor.

– Forslaget fra utvalget er enstemmig, og får bred støtte. Jeg tror staten blir en bedre og mer attraktiv arbeidsgiver dersom regjeringen gjennomfører forslagene, sier Aaslestad.

Vil ivareta det spesielle med staten

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier til Forskerforum at det fortsatt er behov for særskilt regulering av statsansattes arbeidsvilkår.

– Det har med statens oppgaver å gjøre. Man skal ivareta de evigvarende forvaltningsverdiene som gjør at staten skiller seg fra privat virksomhet. Vi har vært opptatt av å få til en balanse i dette og at det skal være en tilpasning til det ordinære arbeidsliv, men der det er spesielle forhold som skal ivaretas, er vi innstilt på å videreføre det.

Lovforslaget sendes over nyttår ut på høring, departementet vil bearbeide forslaget etter høringsrunden og sende en proposisjon til Stortinget i løpet av året.