Økning i søkere til sykepleierutdanning – lærerutdanningen fortsetter å falle
LUKK

Økning i søkere til sykepleierutdanning – lærerutdanningen fortsetter å falle

Av NTB/Julia Loge

Publisert 26. april 2024 kl. 09:54

900 flere hadde sykepleie som førstevalg i sin søknad til høyere utdanning enn i fjor, viser nye tall fra Samordna opptak.

Til sammen har 142 416 personer søkt høyere utdanning via Samordna opptak, en økning på 4,7 prosent, skriver regjeringen i en pressemelding.

9943 personer har søkt sykepleie på førsteplass, mot 9012 året før. I toppåret 2018 var det hele 15 789 førsteplass-søkere til faget. Det tilbys 5419 studieplasser innen sykepleie, skriver Samordna opptak i sitt faktanotat.

Til tross for at pendelen snur for sykepleie etter flere års nedgang, er det størst økning for historie, økonomi og samfunnsvitenskap. Historiefaget har 13 prosent flere søkere enn året før, og 4112 har søkt det som sitt førstevalg. Det skjer samtidig som antallet studieplasser faller med 7,8 prosent. Størst prosentvis nedgang er det innen reiseliv, som går fra 425 til 333 førstevalgssøkere.

Pørni-effekten

Det var kun 5,8 prosent som hadde lærerstudier på førsteplass, en klar nedgang. Nedgangen i absolutte tall er fra 8600 i fjor til 8235 i år. Det er også noe færre studieplasser innen lærerutdanningen.

Det er også noe flere førstevalgssøkere innen barnevern, noe høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) spøkefullt spekulerte på om kunne skyldes TV-serien «Pørni».

– Er det Pørni-effekten som begynner? Strålende serie, sa han på Samordna opptaks pressekonferanse.

Flest søkere på jussen

Flest førstevalgssøkere er det på rettsvitenskap med oppstart høst ved Universitetet i Oslo. Her har hele 2102 søkere valgt det på førsteplass og kaster seg inn i kampen om 224 studieplasser. Flest førstevalgssøkere per studieplass har man i «Business, economics and data science – siviløkonom» ved Norges Handelshøyskole, der det er 1101 førstevalgssøkere på 50 studieplasser. Det betyr hele 22 søkere per plass.

60,1 prosent av søkerne er kvinner, noe som er om lag det samme som året før. Innen helsefag er det hele 77,3 prosent kvinner, innen pedagogiske fag 74,5 prosent. Menn er i overtall innen økonomi og administrasjon, idrett, informasjonsteknologi og teknologifag.

Det er i alt planlagt 1496 studieplasser enn i 2023. Økningen er størst innen økonomi- og administrasjonsfag (9,7 prosent) og informasjonsteknologi (9,1 prosent).

Disse utdanningene har flest førstevalgssøkere

  • Rettsvitenskap (juss), høst, UiO: 224 planlagte studieplasser, 2102 søkere førstevalg.
  • Rettsvitenskap, UiB: 374 planlagte studieplasser, 2055 søkere førstevalg.
  • Økonomi og administrasjon – siviløkonom, NHH: 450 planlagte studieplasser, 1729 søkere førstevalg.
  • Ledelse, UiT: 800 planlagte studieplasser, 1385 søkere førstevalg.
  • Organisasjon og ledelse, deltid, nettbasert, HINN: 200 planlagte studieplasser, 1279 søkere førstevalg.
  • Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU: 160 planlagte studieplasser, 1233 søkere førstevalg.
  • Toll, vareførsel og grensekontroll, UiS: 60 planlagte studieplasser, 1111 søkere førstevalg.
  • Business, economics and data science – siviløkonom, NHH: 50 planlagte studieplasser, 1101 søkere førstevalg.
  • Bærekraftig økonomi og ledelse, deltid, NMBU: 750 planlagte studieplasser, 1054 søkere førstevalg.
  • Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelor, NTNU: 205 planlagte studieplasser, 1050 søkere førstevalg.

Gode nyheter for hele landet

Høgskolen i Innlandet øker mest. 9357 søkere har HINN som førstevalg i årets Samordna opptak. Det er 1049 flere enn i 2023 og den største økningen i antall blant samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, skriver HINN i en pressemelding. Økningen er på 12,6 prosent fra i fjor. HINN trekker særlig fram fysioterapi og vernepleie som populære valg.

Universitetet i Oslo skriver at det studiet med flest søkere per studieplass er nye medisinstudiet i Kristiansand (UiO Campus sør) med hele 19,1 søkere per studieplass. Ifølge UiO har også antallet førstevalgssøkere til lektorutdanning økt med 20 prosent fra i fjor, mens mediefagene har gått opp 28,2 prosent.

UiT Norges arktiske universitet skriver at sett bort fra de to pandemiårene er antallet førsteprioritetssøkere i år det høyeste noen gang. UiT skriver at listen over de mest populære studiene er lite endret, men at stadig flere søker seg til fleksible studier, som gjør det enklere å kombinere jobb og hjem med studier. Men for lærerutdanning merker UiT virkelig nedgang, med 13 prosent færre søkere enn i 2023.

Nord universitet merker at det er populært med studier i økonomi og ledelse. De merker også at de 29 samlingsbaserte eller nettbaserte studieprogrammene er populære. Sykepleierutdanningen har 415 studieplasser i Samordna opptak og har 416 førsteprioritetssøkere.

Universitetet i Stavanger noterer at bachelor i elektroteknologi har mer enn dobbelt så mange søkere i år som i fjor, mens bachelor i sykepleie øker med 16 prosent og har tatt tilbake andreplassen på 10 på topp-listen over mest søkte studier på UiS. Toll, vareførsel og grensekontroll er fortsatt den mest populære utdanningen ved UiS, med 1111 søkere til 60 studieplasser.

Oslomet trekker fram at antallet mannlige søkere øker med 47 prosent på sykepleierutdanningen i Oslo, og den samlede økningen i sykepleiesøknader er 27 prosent. Aller skarpest konkurranse blir det om studieplassene på årsstudiet i informasjonsteknologi, skriver Oslomet. 246 søkere kniver om 20 plasser.

Universitetet i Bergen trekker fram at Bergen er Norges nest mest populære studieby. UiB har åtte prosent flere søkere, og mener at trenden med synkende søkertall til lærerutdanningene ser ut til å ha snudd.

Les også: