Forskere kritiserer ARK-undersøkelsen

ARK-undersøkelsen kan ha bidratt til å begrense ytringsrommet, mener Iben Brinch og Jorun Ulvestad. De har forsket på undersøkelsen fra da den ble gjennomført på eget universitet.