Forskerforbundet: – Kan ikke akseptere at NLA Høgskolen ikke sikrer ansatte full akademisk frihet

Forskerforbundet mener den private, kristne NLA Høgskolen ikke ikke gir sine ansatte full akademisk frihet. De ber Kunnskapsdepartementet om å rydde opp.