Forskerforum fremmer gårsdagens kunnskapskultur

Publiseringsoversiktene sender særlig uheldige signaler til unge forskere om hva som er meritterende, skriver Røeggen og Lie i UHR.