«Forskingslitteraturen er rett og slett lite tilgjengelig for de som arbeider i museene»

Tilgangen til forskningslitteratur, som kunne være en selvfølge i akademia, viser seg plutselig være sterkt begrenset. Museumsbibliotekene trenger et løft.