Forskningens sju skavanker

Her er sju skavanker som kan gi folk som Jon Helgheim litt rett, presentert alfabetisk.