Forskningsrådet ba forskere utsette prosjektene sine. 750 takket ja.

Forskningsrådet sparer 577 millioner kroner på tiltaket, men mener det er for tidlig å si noe om den faktiske effekten.