Forskningsrådet brukte millioner på å fly eksperter til Oslo. Så oppdaget de at det fungerer fint med digitale møter.

Under pandemien har Forskningsrådet skjønt at de ikke trenger å fly utenlandske eksperter til Oslo for å vurdere norske forskningssøknader.