1500 søkte – 82 fikk ja. Fripro-tildelingen er klar

5,3 prosent av søknadene til ordningen Banebrytende forskning (Fripro) ble innvilget.