1500 søkte – 82 fikk ja. Fripro-tildelingen er klar
LUKK
Annonse
Annonse

1500 søkte - 82 fikk ja. Fripro-tildelingen er klar

Av NTB/Julia Loge

Publisert 5. september 2022 kl. 16:41

5,3 prosent av søknadene til ordningen Banebrytende forskning (Fripro) ble innvilget.

−Ved å satse på de beste prosjektene i bredden av norsk forskning, bygger vi en kunnskapsberedskap for fremtiden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Ordningen er en åpen søknadsarena, og Forskningsrådet mottok mer enn 1500 søknader. Av dem ble 82 innvilget. Forskningen som har fått midler handler blant annet om jakt på romsøppel, hvordan politikken påvirkes av eksperter og hvordan vi opplever lyden av naturen.

Må få toppkarakter for å kvalifisere

Fakta
Fripro 2022
Utlyst beløp: 970 millioner kroner
Tildelt beløp: 771,6 millioner kroner
Totalt søkt beløp: 15 579 330 000 kroner
Behandlede søknader: 1539
Innvilgede søknader: 82
Innvilgelsesprosent: 5,3
Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 535 kvinner, 1004 menn
Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 40 kvinner, 42 menn
− Forskerne som får innvilget søknadene sine i dag, er i det absolutte tetsjiktet og har all grunn til å være stolte. Samtidig er det også mange svært gode søknader som vi dessverre ikke har anledning til å gi støtte, sier Sundli Tveit.

Ikke alle søknadene som sendes inn kvalifiserer, og av de kvalifiserte søknadene ble 25,9 prosent innvilget. For å regnes som kvalifisert måtte søknadene få toppkarakterene 6 eller 7 fra panelene på alle vurderingskriteriene. Vurderingskriteriene er potensial, kvalitet, virkninger og effekter, og gjennomføring.

Reduksjon i tildelingsrammen

8. juni vedtok styret i Forskningsrådet å redusere tildelingsrammen for Fripro med 20 prosent.

Dette ble håndtert på ulike måter i de tre porteføljestyrene som bevilger Fripro-midlene. I hovedsak er antall innvilgede søknader redusert innenfor alle tre porteføljer, mens hvert enkelt prosjekt får finansiering som planlagt. Unntaket er søknader om Forskerprosjekt for fornyelse innenfor Livsvitenskap, der antall innvilgede søknader som planlagt, mens finansieringen av hvert enkelt prosjekt reduseres, skriver Forskningsrådet.

  • Les mer: