Forskningsrådet har visst om mulig milliard-underskudd i to år

Prognoser allerede høsten 2020 viste risiko for store underskudd få år fram i tid. Tidligere statsråd Henrik Asheim sier han ikke ble orientert.