Forskningsrådet får bruke penger på tvers og Vikingtidsmuseet stoppes ikke

SV og regjeringen er enige om revidert nasjonalbudsjett.