Forskningsrådet får bruke penger på tvers og Vikingtidsmuseet stoppes ikke
LUKK
Annonse
Annonse

Revidert statsbudsjett

Forskningsrådet får bruke penger på tvers og Vikingtidsmuseet stoppes ikke

Av Julia Loge

Publisert 14. juni 2022 kl. 09:40

SV og regjeringen er enige om revidert nasjonalbudsjett.

Det reviderte nasjonalbudsjettet som SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har blitt enige om har flere gode nyheter for forskning:

  1. Forskningsrådet kan benytte bevilgninger som er overført til Forskningsrådet til forskningsformål i 2022 eller tidligere budsjettår, til å dekke forpliktelser til forskningsprosjekter med andre formål innenfor Forskningsrådets portefølje innenfor en samlet ramme på 2 000 millioner kroner.
  2. Deler av NTNUs marintekniske forskningssenter «Ocean Space Center» startes opp mens prosjektet omarbeides og kostnadene vurderes. Prislapp: 135 millioner kroner
  3. Forskningsrådet får 50 millioner i økte bevilgninger til å dekke tildelingen RES-EU.
  4. I avtalen viser partiene til at vikingskipene kun kan sikres i et nytt bygg. «Det er behov for at det utarbeides nye kostnads- og styringsrammer, men partiene mener dette må skje uten at det oppstår unødvendige forsinkelser i prosjektet.»

Det var allerede kjent både at regjeringen ville la Forskningsrådet bevilge penger på tvers og at Ocean Space Centre ikke kom til å bli stoppet likevel.

Annonse

Vikingtidsmuseet stoppes ikke

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) kom tidligere i år med klar tale: Kostnadene for byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo må reduseres med en milliard kroner. Men ifølge Statsbygg er prosjektet i en så kritisk fase at det når er for sent å stoppe eller endre kurs.

Ifølge UiO-rektor Svein Stølen betyr avtalen at prosjektet ikke skal stoppe opp.

Forskningsrådet må fortsatt spare

At Forskningsrådet får fortsette å bruke penger på tvers av bevilgningen sin betyr ikke at alt fortsetter som før, for det står også i avtalen at «det vil kunne bli forskyvinger i prosjektoppstart og fremtidige
utlysninger.»

Forskningsrådet har fått et helt eget avsnitt i avtalen. Der står det også at Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet har jobbet med å skaffe oversikt og vurdere tiltak for å håndtere situasjonen, og at det nå ligger an til at Forskningsrådet kan gå ut av 2022 uten negative avsetninger samlet sett, selv om det er «til dels betydelige negative avsetninger på enkeltposter.»

Avtalen er fortsatt et godt stykke unna det alternative budsjettet SV la fram i Finanskomiteen. Der foreslo de å bruke 144 millioner kroner ekstra på Forskningsrådets sektorovergripende tiltak, men innstillingen fra komiteen endte på 44 millioner ekstra.

  • Les også: