Statsbygg og Universitetet i Oslo: Har utredet alternativer for Vikingtidsmuseet
LUKK

Statsbygg og Universitetet i Oslo: Har utredet alternativer for Vikingtidsmuseet

Av Lina Christensen og NTB

Publisert 10. juni 2022 kl. 11:07

De mener at kostnadskutt i det nye Vikingtidsmuseet vil medføre risiko for Norges viktigste kulturarv og største turistattraksjon.

Saken oppdateres.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) kom tidligere i år med klar tale: Kostnadene for byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo må reduseres med en milliard kroner.

Bakgrunnen var Statsbyggs beskjed om at prosjektet ikke lar seg realisere innen den vedtatte kostnadsrammen på 2,14 milliarder kroner. Årsaken var blant annet kompleksiteten i prosjektet og økte priser. I februar orienterte direktør ved Universitetet i Oslo (UiO) Arne Benjaminsen universitetsstyret at museet kan bli opptil en milliard kroner dyrere enn budsjettert, ifølge Uniforum.

Les mer: Kunnskapsdepartementet: Vikingtidsmuseet må kutte en milliard kroner

Har vurdert flere alternativer

Men Borten Moe likte dårlig at det oppstod kostnadssprekk før byggingen har kommet i gang. Kunnskapsdepartementet ba derfor Statsbygg og UiO finne ut hva som skal til for å gjennomføre prosjektet innenfor den opprinnelige kostnadsrammen.

Nå er rapporten klar.

I rapporten peker UiO og Statsbygg på fire alternative løsninger for å redusere kostnadene og dermed komme ned på den opprinnelige kostnaden på 2, 14 milliarder kroner. Blant alternativene er alt fra å realisere det planlagte bygget til å vurdere om det er mulig å bygge et enklere museum.

– Risikerer å sitte igjen med et redusert museumsbygg

Tre av alternativene er basert på de opprinnelige prosjektet, der det billigste overskrider budsjettet med 600 millioner kroner. Det fjerde alternativet kan gjennomføres innenfor budsjettet, men innebærer et helt nytt konsept.

– Man risikerer å sitte igjen med et svært redusert museumsbygg uten å ha lykkes med innsparinger, sier museumsdirektør Håkon Glørstad til NRK.

Ettersom prosjektet har kommet såpass i tid- og ressursbruk, mener Statsbygg og UiO at det fra et museumsfaglig og samfunnsøkonomisk perspektiv er best å fortsette på den opprinnelige planen. De peker for eksempel på at dette er alternativet som har høyest attraksjonsverdi og raskest vil gi avkastning i form av inntekter.

Kunnskapsdepartementet skal nå behandle rapporten og ta stilling til alternativene.

For sent å stoppe eller endre kurs

Målet med prosjektet er å bremse nedbrytingen av vikingtidssamlingen. Statsbygg peker derfor på at prosjektet er mer et sikringsprosjekt, framfor et byggeprosjekt. I rapporten heter det at prosjektet er i en så kritisk fase at det når er for sent å stoppe eller endre kurs.

Dette er blant konklusjonene hvis prosjektet stoppes eller avsluttes:

  • Forsinkelse i prosjektet innebærer betydelig risiko for samlingens sikkerhet og utfordrer samfunnsoppdraget til museet, som er å ta vare på samlingen på en museumsfaglig måte.
  • Utsetting av prosjektet medfører at gjenstandene blir utsatt for større skader og uakseptabel risiko.
  • Befolkningen får ikke lenger tilgang til samlingen.
  • Staten mister inntekter.

Risikabelt for samlingens sikkerhet

Rapporten til Statsbygg og UiO har i tillegg blitt vurdert av Holte Consulting, som en uavhengig tredjepart.

«Mulighetene for drastiske kostnadsreduksjoner i dagens konsept synes ikke å være realistiske» konkluderer konsulentbyrået.

Dersom byggingen av museet skal gjennomføres innenfor kostnadsrammen, må det utvikles et nytt konsept «der kostnadsrammen er førende for alle tiltak» skriver de i rapporten. Holte Consulting mener at man ved et nytt prosjekt risikerer en forsinkelse på 3-5 år, at nedlagte kostnader går tapt, og at det er risikabelt for samlingens sikkerhet og hensikten med prosjektet.

Les også: Regjeringen snur – byggingen av Ocean Space Centre fortsetter

100 mill. i årlige inntektstap

Stopp eller avslutning av prosjektet vil bety at befolkningen ikke lenger får tilgang til samlingen på Bygdøy. Staten mister betydelige inntekter ved at vikingskipene, som er Norges fremste turistattraksjon, ikke lenger blir tilgjengelig for publikum.

– Konklusjonen er tydelig: En eventuell utsettelse vil medføre en betydelig risiko for at vår uerstattelige og skjøre vikingtidsarv ødelegges, sier rektor ved UiO Svein Stølen i en pressemelding.

Han sier at en utsettelse av prosjektet vil bety at store påløpte investeringskostnader går tapt og at utsatt åpning gir årlige inntektstap på 100 millioner kroner for UiO.

Les også: