Regjeringen reduserer bevilgningen til flere byggeprosjekter: – Det kom totalt overraskende på oss
LUKK
Annonse
Annonse

Regjeringen reduserer bevilgningen til flere byggeprosjekter: – Det kom totalt overraskende på oss

Av Lina Christensen

Publisert 12. mai 2022 kl. 16:51

NTNU blir særlig hardt rammet: – Det å stoppe nå bidrar til økte kostnader, i størrelsesorden mange millioner kroner, sier prorektor Tor Grande, om utsettelsen av Ocean Space Centre.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener flere byggeprosjekter i sektoren blir altfor dyre. Fram mot neste års statsbudsjett vil regjeringen derfor gjennomgå byggeprosjektene, meldte de da revidert budsjett ble lagt fram torsdag. «Målet er å redusere kostnadene til slike prosjekter, få bedre kostnadskontroll og unngå ytterligere press i norsk økonomi» står det i budsjettdokumentet.

For universitets- og høyskolesektoren gjelder dette fire planlagte prosjekter:

  • NTNUs campussamling
  • Havforskningsinstituttet Ocean Space Centre ved NTNU
  • Nytt vikingtidsmuseum ved Universitet i Oslo
  • Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo

Ocean Space Centre: – Redd for at det stopper helt opp

Et av byggeprosjektene som både blir utsatt, og rammet av budsjettkutt, er havforskningssenteret Ocean Space Centre i Trondheim. Senteret skal eies av NTNU og Sintef og skal være et senter for havromsteknologi. Byggestoppen har bydd på kraftige reaksjoner:

– Det kom totalt overraskende på oss. Det var ikke noe som helt signaler om at dette skulle komme, sier prorektor for forskning ved NTNU, Tor Grande.

– Vi synes også det er overraskende fordi det er et viktig prosjekt ettersom Norge skal omstille seg fra en olje- og gassnasjon til grønne havnæringer. Regjeringen har frontet offshore vindkraft som et viktig område, da er laben på Ocean Space Centre helt avgjørende, fortsetter han, og viser til at regjeringen for bare få dager siden lanserte det de kaller en «kraftfull satsing på havvind«.

Det første spadetaket skulle opprinnelig tas i sommer. Nå skriver regjeringen at de i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 skal gjøre en ny vurdering om prosjektet kan startes opp i løpet av neste år.

– Hvis vi forskyver dette med to år, så frykter vi at hele prosjektet blir forskjøvet med fire år. Egentlig er vi redd for at det stopper helt opp, sier Grande.

– Dette var ingen gledelig dag for NTNU, sier prorektor Tor Grande. Foto: NTNU

Økte kostnader i størrelsesorden millioner

Senteret har en kostnadsramme på 8,6 milliarder kroner. Nå får de redusert bevilgningene med 405 millioner kroner.

Begrunnelsen er at «det er en betydelig og økende usikkerhet knyttet til kostnadene ved prosjektet, blant annet på grunn av økte materialkostnader», som det står i forslaget. 

Grande viser til at NTNU allerede har bygget opp en kompetent prosjektorganisasjon. I tillegg har de inngått en leieavtale for midlertidig flytting av studenter og ansatte i byggeperioden.

– Å stoppe opp, og så bygge igjen, tilsier økte kostnader i størrelsesorden flere hundretalls millioner kroner.

Grande har imidlertid forståelse for regjeringens ønske om å redusere skyhøye byggekostnader.

– I sum skjønner vi at det finnes samfunnsøkonomiske grunner til å dempe overskridelsene. Men Ocean Space holder seg innenfor kostnadsrammene, det er ingen overskridelser så langt.

Ordfører Ottervik: – Vi har ikke blitt involvert i det hele tatt

Ordfører i Trondheim Rita Ottervik (Ap) reagerer også dårlig på nyheten:

– Jeg er veldig overrasket, fordi vi fikk forsikringer senest i mars om at dette prosjektet skal kjøres, sier ordføreren til NRK.

Hun reagerer også på at verken Trøndelag Arbeiderparti eller Trondheim Arbeiderparti har blitt involvert i prosessen i forkant av forslaget. Sammen med fylkesordfører Tore O. Sandvik har hun bedt om et møte med partiledelsen.

– Det er fordi dette er alvorlig. Vi har ikke blitt involvert i det hele tatt. Vi er nødt til å få en bedre dialog, for å sikre faktagrunnlaget men også understreke hvor viktig dette prosjektet er, sier hun til NRK.

NTNUs campussamling: – Forventet

Borten Moe hadde allerede varslet på forhånd at det planlagte campusprosjektet ved NTNU får betydelige kutt. Prosjektet går ut på å samle NTNUs spredte fagmiljø i Trondheim i en bynær campus i området rundt Gløshaugen. Men da det reviderte budsjettet ble lagt fram, avslørte de også at de avslutter hele arbeidet med forprosjektet for ny campus.

NTNU har imidlertid tidligere fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å utrede hvordan de kan redusere de totale kostnadene for prosjektet. Derfor var ikke dette så veldig sjokkerende, forteller Tor Grande.

– Vår bekymring for campusprosjektet har ikke endret seg med det reviderte budsjettet. Vi forventet at det skulle komme en endring, sier Grande.

– Hva går bekymringen ut på?

– Det er en krevende prosess. Vi vet ikke utfallet, og hvilke rammebetingelser det skal ha. Det vi vet, er at det skal være betydelig kostnadskutt.

– Vårt utgangspunkt er at vi skal få det til

Størrelsen på kuttet ble likevel først kjent nå. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett står det:

«Prosjektet NTNU Campussamling skal avsluttes i sin nåværende form. Regjeringen vil utrede alternativer for en betydelig nedskalering av prosjektet, og foreslår å redusere bevilgningen til forprosjektet med 196 mill. kroner.»

De avslutter altså arbeidet med forprosjektet. Isteden starter det et arbeid med å utrede alternativer for «betydelige nedskaleringer av prosjektet». Regjeringen vil komme tilbake til eventuelle videre arbeid med prosjektet i statsbudsjettet for 2023, står det.

Heller ikke dette var overraskende, ifølge Grande. Men han sier det er krevende siden dette ikke er tatt noen beslutning om hva dette innebærer.

– Hva tenker du om framtiden til campussamlingen?

– Vårt utgangspunkt er at vi skal få det til. Og så får vi håpe at det lar seg gjennomføre, men det er for tidlig å si noe om det nå. Rapporten som utarbeides skal styrebehandles ved NTNU i mai, og hva styret går inn for er et viktig ledd i dette, sier Grande.

Det nye Vikingtidsmuseet må kutte én milliard kroner hvis regjeringen får det som de vil. Foto: Aksel Kjær Vidnes

Nytt vikingtidsmuseum: – Essensielt at vi ikke setter verdensarven i fare

– Den store taperen i årets forslag til revidert budsjett er det nye Vikingtidsmuseet, skriver Museumsforbundet på sine nettsider.

Ola Borten Moe varslet i forrige uke at kostnadene til nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo må kraftig ned. I 2020 fikk Universitetet i Oslo oppstartsbevilgning til å rehabilitere og utbygge museet. Denne våren ble det imidlertid klart at dagens planer ikke kan realiseres innenfor kostnadsrammen, som er på 2,4 milliarder kroner, men at det ligger an til å bli én milliard dyrere.

«Regjeringen vil nå gjennomgå prosjektet med sikte på at det skal gjennomføres innenfor gjeldende kostnadsramme», står det i budsjettforslaget. Det innebærer et budsjettkutt på en milliard kroner.

Museumsforbundet mener museet trenger bygget for å redde verdensarven vikingskipene representerer. Nå frykter forbundet at prosjektet stopper opp og at utsettelser fører til forsinkelser som truer nødvendige sikringstiltak for samlingene.

«Imens skal nødvendige arbeider for å sikre samlingen gjennomføres» skriver regjeringen i budsjettdokumentet.

– Men hvordan skal de klare det? Har kulturminister Anette Trettebergstuens glemt løftene om å sikre vikingskipene fra valgkampen sist høst? lurer Museumsforbundet.

Livsvitenskapsbygget: Kan bli satt på vent

Regjeringen har også vurdert å midlertidig stanse byggingen av Livsvitenskapsbygget, et prestisjeprosjekt under Universitetet i Oslo som ligger an til å bli landets største universitetsbygning.

Årsaken er den negative kostnadsutviklingen. I høst var forventet pris 11, 6 milliarder kroner, nå er den på over 12 milliarder.

Men enn så lenge har regjeringen besluttet å fullføre prosjektet frem til «tett bygg og ferdig utendørsanlegg» står det i det reviderte budsjettdokumentet.