Revidert nasjonalbudsjett: Dette foreslår regjeringen

Økonomisk opprydding i Forskningsrådet og kutt i byggeprosjekter er blant nyhetene i det reviderte budsjettet.