Samlet 500 underskrifter ved UiO for Israel-boikott
LUKK

Samlet 500 underskrifter ved UiO for Israel-boikott

Av Asle Olav Rønning

Publisert 11. januar 2024 kl. 18:33

Stipendiater ved UiO startet underskriftsaksjon, og vil at universitetet skal ta en tydelig politisk rolle.

− Vi er fornøyd. Dette er første gang kravet om akademisk boikott av Israel ved UiO har kommet opp siden 2010, sier Davina Kaur Patel, en av initiativtagerne til oppropet.

Patel er lege og stipendiat ved Det medisinske fakultet ved UiO. Hun sier at endelig oversikt ikke er klar, men at mer enn 500 studenter og ansatte ved UiO har støttet underskriftsaksjonen, som avsluttes fredag.

Bakgrunnen er krigen i Gaza, som startet etter Hamas’ terrorangrep mot Israel 7. oktober i fjor. Ifølge helsemyndighetene i Gaza er mer enn 23 350 mennesker drept i løpet av tre måneder med krigføring.

Krigen har også rammet studenter og ansatte ved universiteter og andre utdanningsinstitusjoner hardt, og lagt en stor del av bygningsmassen ved universitetene i grus.

Uniforum skriver at oppropet inneholder krav om at UiO skal erkjenne at israelske universiteter er støttespillere til det som omtales som et Israels okkupasjon av palestinsk land, blant annet gjennom å utvikle våpensystemer.

Ønsker tydelig standpunkt

− Det vi ber om er ikke bare akademisk boikott, men også at UiO skal ta et tydelig standpunkt om det som skjer på Gaza nå, sier Patel til Forskerforum.

Davina Kaur Patel er en av initiativtagerne for akademisk boikott av Israel ved UiO.

Det legges også fram krav om at UiO avslutter innkjøpsavtaler med leverandører som også leverer til det israelske forsvaret eller har virksomhet knyttet til illegale bosettinger på Vestbredden.

− Et argument mot akademisk boikott er at det er viktig å ha dialog også med de man er uenig med?

− Det har vært mulighet til akademisk dialog de siste 76 år, sier Patel, og spør hva som har kommet ut av det.

− Akademisk boikott betyr ikke at man ikke skal ha kontakt med enkeltforskere, legger hun til.

Patel sier at det kan være spesielt viktig å ha samarbeid med palestinske akademikere som arbeider ved israelske institusjoner.

Skal overlevere krav

Initiativtagerne til oppropet vil at kravet skal behandles i universitetsstyret. De vil overrekke overskriftene i neste uke.

Ingen norske universiteter har gått inn for akademisk boikott av Israel, heller ikke UiO. Flere initiativer nasjonalt og på den enkelte institusjon er uttrykk for at debatten er høyst levende.

Ved UiO sier rektor Svein Stølen at universitetsledelsen vil ta imot underskriftene og vurdere kravene. Han vil ikke kommentere om det er aktuelt å ta opp spørsmålet om akademisk boikott av Israel i universitetsstyret.

I et blogginnlegg på UiOs nettsider den 17. oktober i fjor tok rektoratet ved UiO avstand fra både terror og brudd på folkeretten, og krevde at sivile må skjermes under krigshandlingene.

Oslomet: Forbereder styrebehandling

Ved Oslomet var spørsmålet om akademisk boikott oppe på forrige styremøte, som en sak under punktet eventuelt. Styret skal få saken til ordinær behandling. Det kan tidligst skje i neste styremøte i februar.

− Vi skal komme tilbake med styret med en ordinær sak og lage et forslag om hva som skal være universitetets posisjon, sier rektor Christen Krogh ved Oslomet til Forskerforum.

Han vil ikke gå noe nærmere på hva som er Oslomets posisjon i dag, før behandlingen i styret.

På NTNU ble temaet behandlet på et styremøte i november. Da ble det ifølge Khrono gitt en orientering om omfanget av samarbeid mellom NTNU og israelske og palestinske institusjoner, og slått fast at universitetet ikke vil ha akademisk boikott av Israel.

Les også: