Regjeringen reduserer bevilgningen til flere byggeprosjekter: – Det kom totalt overraskende på oss

NTNU blir særlig hardt rammet: – Det å stoppe nå bidrar til økte kostnader, i størrelsesorden mange millioner kroner, sier prorektor Tor Grande, om utsettelsen av Ocean Space Centre.