Kunnskapsdepartementet: Vikingtidsmuseet må kutte en milliard kroner
LUKK

Kunnskapsdepartementet: Vikingtidsmuseet må kutte en milliard kroner

Av NTB

Publisert 6. mai 2022 kl. 15:46

Ola Borten Moe aksepterer ikke en kostnadssprekk før man kommer i gang med selve byggeprosjektet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) kommer med en klar beskjed: Kostnadene for byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo må reduseres med en milliard kroner.

– På bakgrunn av at Statsbygg har varslet at foreliggende planer ikke lar seg realisere innenfor vedtatt kostnadsramme, ber Kunnskapsdepartementet om at prosjektet gjennomgås på ny med sikte på å ta kostnadene vesentlig ned, heter det i et oppdragsbrev fra departementet som ble sendt til Statsbygg og Universitetet i Oslo (UiO) fredag.

Annonse

Ola Borten Moe sier til NTB at det er uheldig og ikke akseptabelt at det oppstår kostnadssprekk før man kommer i gang med selve byggeprosjektet.

– Vi trekker litt i nødbremsen og sier til Statsbygg og UiO at de må jobbe godt sammen i måneden som kommer med tanke på å komme tilbake med et prosjekt som er innenfor den vedtatte kostnadsrammen.

Milliardsprekk

De to aktørene har fått frist med å sende innspill til 2. juni. Målet er å nedskalere prosjektet, men samtidig sørge for at museet både sikrer vikinggjenstandene og blir et godt museum for publikum.

– Tiden der staten plukker opp regningen for byggeprosjekter som går langt utover kostnadsrammen, er over, sier Borten Moe.

8. februar orienterte universitetsdirektør Arne Benjaminsen overfor universitetsstyret på UiO om at det nye Vikingtidsmuseet kunne bli opptil en milliard kroner dyrere enn budsjettert. I utgangspunktet har museet en kostnadsramme fra Stortinget på rundt 2,14 milliarder kroner, men anslaget er at det kan koste opp mot 3,14 milliarder.

– De meldingene vi har fått fra Statsbygg, viser at grunnene til kostnadsoverskridelsen er kompleksiteten i prosjektet, kompleksiteten i bygget, koronasituasjonen og økningen i markedsprisen i innsatsfaktorene for å gjennomføre dette bygget, sa Benjaminsen til styret.

Universitetsdirektøren advarer mot kutt

Den gangen uttalte universitetsdirektøren også at kostnadskutt for å få regningen ned til 2,14 milliarder kroner ville medføre store endringer, skriver Uniforum.

– Det innebærer så store kutt at prosjektet ikke vil innfri de målene som det skal ha som et framtidig vikingtidsmuseum.

Statsråden mener på sin side det skal la seg gjøre å få til et godt vikingtidsmuseum innenfor rammen på 2,14 milliarder kroner.

– Min erfaring er at når folk jobber godt sammen, kan man få til mye, sier Borten Moe.

Åpner for å rykke tilbake til start

Han advarer om at det er aktuelt å rykke tilbake til start.

– Jeg håper vi kan komme opp med et prosjekt der vi kan bevare konseptet. Skal vi reprosjektere form og funksjon, vil vi tape mye tid. Men hvis man nå ikke klarer å realisere dette prosjektet innenfor Stortingets rammer, er det en mulighet vi vil vurdere til sommeren.

Kunnskapsdepartementet skriver også at grunnarbeid knyttet til det såkalte «rundt bygg»-designet skal avvente videre avklaringer fra dem, med mål om at disse avklaringene kommer i løpet av juni. Det pågående midlertidige sikringsarbeidet av en rekke gjenstander, deriblant vikingskipene, skal fortsette som før.

– Selve byggeprosjektet er veldig viktig for Norge. Det skal ta vare på vikingskipene og gjenstandene rundt som er en helt unik del av norsk og europeisk kulturarv. De er unike gjenstander, og de fortjener å bli tatt vare på og være tilgjengelige, sier Borten Moe.

Fra før har han kommet med krav til NTNU om å kutte kostnader for det nye campusprosjektet, som har en prislapp på 11,7 milliarder.