Norsk Polarinstitutt avlyser forskningstokt for å spare penger
LUKK

Norsk Polarinstitutt avlyser forskningstokt for å spare penger

Av NTB

Publisert 29. april 2024 kl. 12:28

For å holde virksomheten innenfor budsjettrammene, har Norsk Polarinstitutt besluttet å redusere aktiviteten på noen områder i år.

Norsk Polarinstitutt avlyser et tokt med Polarinstituttets forskningsskip «Kronprins Haakon», som skulle ha overvåket innstrømmingen av varmere vann i Polhavet.

– Vi må gjøre umiddelbare økonomiske grep for å komme i balanse, og ta grep for å unngå et overforbruk i 2024, sier direktør, Camilla Brekke i Polarinstituttet i en pressemelding.

– Det sitter langt inne å avlyse et viktig tokt, og legge forskningsskipet til kai, men økte kostnader og utgifter gjør at vi ikke kommer utenom kutt i aktiviteten inneværende år, legger hun til.

  • Det er ikke første gang forskningsskipet må avlyse tokt: