Forskningsrådet kutter i tildelinger i år. Ingen nye Fripro-tildelinger neste år.
LUKK

Forskningsrådet kutter i tildelinger i år. Ingen nye Fripro-tildelinger neste år.

Av Lina Christensen og Julia Loge

Publisert 9. juni 2022 kl. 15:45

Dette ble vedtatt på Forskningsrådets styremøte onsdag 8. juni.

Forskningsrådet gjennomfører tildelingene i juni og august/september som planlagt, men nivået på tildelingene blir redusert sammenlignet med det som opprinnelig ble lyst ut. I tillegg blir prosjekter tildelt i 2022 først utbetalt 1. juli 2023. Det ble vedtatt under et styremøte i Forskningsrådet onsdag.

Se hele vedtakslisten fra styremøtet her, eller lenger ned i saken.

Bakgrunnen er den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet, som gjorde at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) kastet det gamle styret og erstattet det med et nytt. Borten Moe har bedt det nye styret å rydde opp i de økonomiske problemene, som skyldes engangskutt fra 2017 til 2021, omdisponeringer av avsetninger i 2020 og 2022 og tidligere vedtatte overbevilgninger.

– Søkere vil få svar på vanlig måte

Ifølge Forskingsrådet innebærer ikke tiltakene lavere bevilgninger til forskning over tid, men lavere bevilgninger i 2022 «på grunn av tidligere års overbevilgninger». Styret har vedtatt å redusere planlagte tildelinger i juni, august og september med inntil 20 prosent.

– Med bakgrunnen i den økonomiske situasjonen må styret allerede ved årets tildelinger ta noen grep for å bringe avsetningene mot balanse. Samtidig er jeg glad for at vi nå kan gjennomføre tildelinger både i juni og til høsten. Det betyr at de søkerne som har brukt tid på å skrive søknader vil få svar på vanlig måte, sier styreleder i Forskningsrådet Kristin Halvorsen på Forskningsrådets nettsider.

Ingen nye Fripro-tildelinger i 2023

På styremøtet ble det vedtatt at det blir tildeling innen banebrytende forskning (FRIPRO) i september, som planlagt. Men nivået på tildelingene blir redusert med 20 prosent sammenlignet med det som opprinnelig ble lyst ut. Forskningsrådet skriver at dette er et nødvendig grep for å bringe avsetningene mot balanse.

Det er opprinnelig lyst ut 970 millioner kroner i Fripro-midler. Med en reduksjon på 20 prosent, blir bevilgningen i stedet på 776 millioner. Dermed kutter de 194 millioner kroner i Fripro i år, ifølge en beregning Forskerforum har gjort.

I vedtakslisten står det også at styret ber administrasjonen «Legge opp til at det ikke blir tildeling til nye Fripro-prosjekter i 2023».

Les også: Milliardsprekk for forskningssentre

RES-EU videreføres i 2022

Forskningsinstituttene har vært bekymret for RES-EU-ordningen, en ordning der Forskningsrådet dekker deler av kostnaden ved å delta i EU-prosjekter. Forskningsinstitutter som deltar EU-prosjekter, får ikke full dekning for kostnadene sine fra EU, derfor har Forskningsrådet dekket denne kostnaden. Flere forskningsinstitutter Forskerforum har snakket med har uttalt at det blir tilnærmet umulig å delta i EUs forskningsprogram Horisont Europa uten RES-EU.

Nå har Forskningsrådets styre vedtatt at RES-EU-ordningens utbetalinger videreføres i 2022 på samme nivå som for prosjekter etablert i 2021.

De innfører imidlertid én endring fra tidligere praksis: Utbetalingene vil nå skje i tre like rater, i starten av hvert av årene 2023, 2024 og 2025. Tidligere har det vært én utbetaling for hele prosjektperioden samme år som prosjektet får bevilgning fra EU.

Det er fortsatt uklart hva som skjer med prosjekter som etableres i 2023 og senere.

Les mer: EU-suksess gir økonomisk trøbbel for Forskningsrådet

Frivillig forskyvning av pågående prosjekter

Forskningsrådet mener at et viktig grep for å komme i budsjettbalanse vil være at institusjonene frivillig skyver på pågående prosjekter. Det har allerede vært møtet om dette med Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA). Forskningsrådet skriver at det vil gå ut brev til institusjonene der de ber om at prosjektperioden forlenges der det er mulig.

– Vi kommer umiddelbart til å gå i dialog med institusjonene for å kontraktsfeste forskyvninger i eksisterende prosjektportefølje med finansiering fra poster som har negative avsetninger i inneværende eller kommende år, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i en informasjonssak på egne nettsider.  

Forskningsrådet legger opp til at første utbetaling til prosjekter med tildeling i 2022, blir 1.juli 2023.  

Forskningsrådets styre vedtok følgende tiltak:

  • Gå i dialog med institusjonene for å kontraktsfeste forskyvninger i eksisterende prosjektportefølje med finansiering fra poster med negative avsetninger i inneværende eller kommende år.
  • Legge opp til at første utbetaling til prosjekter med tildeling i 2022, blir 1.juli 2023.
  • Redusere tildelingsrammene for tildelinger i juni 2022 med inntil 20 prosent der det er medfinansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 2023.
  • Redusere tildelingsrammer i august/september 2022 med 20 prosent for Fripro og alle andre budsjettformål med full finansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 2023.
  • Redusere tildelingsrammene for øvrige tildelinger i august/september 2022 med inntil 20 prosent der det er medfinansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 2023.
  • Legge opp til at det ikke blir tildeling til nye Fripro-prosjekter i 2023.
  • RES-EU-ordningens utbetalinger videreføres i 2022 på samme nivå som for prosjekter etablert i 2021. En endring fra tidligere praksis er at utbetalingene nå vil skje i tre like rater, i starten av hvert av årene 2023, 2024 og 2025.
  • Forberede forslag med henhold til nye utlysninger i 2022 og 2023 til behandling i kommende styremøte.
  • Forberede et omprioriteringsforslag i nullvekst for 2023, i tråd med KDs bestilling, med tanke på behandling i neste styremøte.

Les også: