Forskningsrådet: Milliardsprekk for forskningssentre
LUKK

Forskningsrådet: Milliardsprekk for forskningssentre

Av Julia Loge og Asle Olav Rønning

Publisert 8. juni 2022 kl. 22:53

Styret i Forskningsrådet la én milliard ekstra på bordet og utvidet fra 10 til 22 sentre for fremragende innovasjon. Nå må de kutte 20 for å komme i balanse.

En junidag i 2020 satt styret i Norges forskningsråd (NFR) samlet til videomøte. På dagsordenen sto SFI-er, sentre for fremragende innovasjon (se faktaboks). De hadde fått inn 70 søknader, nå var de beste oppe til vurdering, fordelt i blokk A, B, C og D. Planen var å innvilge minst ti søknader, men administrasjonen i Forskningsrådet hadde sett gjennom andre budsjettposter og funnet penger til 17. Det var nok til blokk A og B, men ikke hele blokk C. Og så, i stedet for å gå gjennom senter for senter, foreslo styreleder Hilde Tonne å innvilge hele blokk C.

Tonne ønsker ikke å kommentere saken, og NFR henviser til områdedirektør Kristin Danielsen.

Annonse

– Vi var i koronaåret, og det var fokus på å starte aktivitet, holde instituttene i gang og ikke få noen pauser i forskningsaktiviteten på grunn av pandemien, sier Danielsen på telefon fra Panama.

Fakta
Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Det overordnete målet for ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.
• Hvert prosjekt får 12 millioner kroner årlig over 5+3 år. Totalt 96 millioner ved full pott.
• SFI-ordningen forutsetter at bedrifter deltar i sentrenes virksomhet.
• Offentlige aktører kan delta sammen med private bedrifter. Hvert senter må ha minst tre slike brukerpartnere og det må alltid være med private bedrifter som partnere.

Går i minus

«Forskningsrådets styre vedtok å øke rammen betydelig for å gi fart til omstilling og langsiktighet i en krisetid», står det i årsrapporten for 2020.

SFI-ordningen skal legge til rette for langsiktig samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringslivet. Hvert senter får inntil tolv millioner kroner årlig i minst fem år, i praksis som oftest i åtte år. Med 22 nye sentre økte også kostnadene, fra 960 millioner kroner til 2,1 milliarder kroner, ifølge NFRs langtidsbudsjett.

To år etter SFI-tildelingen er NFR i hardt vær. Posten fra Kunnskapsdepartementet som blant annet dekker SFI-er, vil mangle 1,69 milliarder kroner i 2024, ifølge papirer til NFRs styremøte 16. mai 2022.

Danielsen er likevel ikke i tvil om at det var riktig å øke tildelingen:

– Vi var i en periode da vi fortsatt hadde store avsetninger som vi skulle prøve å få ned, forklarer hun.

20 sentre må avsluttes

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har kritisert NFR for å ha dratt kredittkortet uten å tenke på regningen som kom til å komme. Men Danielsen mener dette ikke er et eksempel på at styret har dratt kredittkortet:

– Nei. Jeg føler ikke i ettertid at det lå noe uansvarlig i det, tvert imot, det var innenfor føringene vi hadde fra Kunnskapsdepartementet.

For å komme i balanse må opp mot 20 av de 39 sentrene avsluttes, står det i NFRs liste over mulige kutt, og nå jobber Forskningsrådet med mulige løsninger.

– Det er jo det ypperste vi kunne putte penger i. For Norge som nasjon, omstilling og norsk næringsliv er SFI-ene det ypperste vi har, sier Danielsen.

Les også: