– Forskningsrådet gir et enormt byråkrati med masse pengesløsing

Benedikte Moltumyr Høgberg startet debatten om Forskningsrådet. Men egentlig bryr hun seg ikke så mye om dem.