Forskningsrådet krever kjønnsbalanse i sentre for fremragende forskning

I dag leder menn tre av fire sentre for fremragende forskning. Fra neste høst stiller Forskningsrådet strengere krav om kvinnelige ledere.