Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Forskningsrådet krever kjønnsbalanse i sentre for fremragende forskning

Av Julia Loge

Publisert 2. juli 2019

I dag leder menn tre av fire sentre for fremragende forskning. Fra neste høst stiller Forskningsrådet strengere krav om kvinnelige ledere.

Sentrene for fremragende forskning (SFF) driver langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, men har kun 26 prosent kvinnelige senterledere.

Dette vil Forskningsrådet endre. I neste tildelingsrunde krever de at institusjoner som sender inn fem eller flere søknader til SFF, må ha minst førti prosent kvinnelige prosjektledere blant søkerne. Forskningsrådet vil be institusjonene redegjøre samlet for sine søknader og kjønnsbalansen i disse.

– Kravet til institusjoner med mange SFF-søknader skal bidra til å øke kvinneandelen i de norske toppmiljøene. Det er viktig at institusjonene tar sin del av ansvaret for å bedre kjønnsbalansen blant prosjektledere for SFF, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen i en nyhet på Forskningsrådets sider.

Dette kravet er en del av Forskningsrådets nye politikkdokument for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver.

I den nye policyen lanserer Forskningsrådet en rekke tiltak for å øke kvinneandelen blant toppforskere, gi mer likestilte karriereløp for kvinner og menn, skape jevnere kjønnsfordeling i fag og profesjoner og større mangfold i forskningens innhold, skriver Forskningsrådet.