Forskningsrådet må kutte tildelinger, disse programmene rammes

Blant annet ordningen med Sentre for fremragende forskning skal kuttes med 20 prosent. Se listen her.