Forskningsrådet må kutte tildelinger, disse programmene rammes
LUKK

Forskningsrådet må kutte tildelinger, disse programmene rammes

Av Lina Christensen og Julia Loge

Publisert 14. juni 2022 kl. 12:07

Blant annet ordningen med Sentre for fremragende forskning skal kuttes med 20 prosent. Se listen her.

På et styremøte i forrige uke vedtok Forskningsrådets styre hvordan de skal håndtere de økonomiske problemene. Tildelingene i juni og august/september skal gjennomføres som planlagt, men nivået på tildelingene blir redusert med inntil 20 prosent.

Programmer som SAMKUL, IKTPLUSS, KVINNEHELSE og MILJØFORSK rammes. Det gjør også tildelinger innen banebrytende forskning (FRIPRO) og Sentre for fremragende forskning (SFF). Se fullstendig liste lenger ned i saken.

Tildelt i år, utbetales neste år

Forskingsrådet har fire store søknadsfrister i året, pluss en del ordninger med løpende frist, der forskere kan søke om penger gjennom ulike programmer.

SAMKUL er for eksempel et løpende program, som finansierer forskning innen samfunnsvitenskap og humaniora. IKTPLUSS er Forskingsrådets satsing på IKT og digital innovasjon.

styremøtet ble det også vedtatt at prosjekter tildelt i 2022 først blir utbetalt 1. juli 2023.

Fripro kuttes med 194 millioner

Forskningsrådets store tildeling til banebrytende og nysgjerrighetsdreven forskning i alle fag, Fripro, blir gjennomført i september som planlagt. Nivået på tildelingene blir imidlertid redusert med 20 prosent sammenlignet med det som først ble lyst ut.

Det er opprinnelig lyst ut 970 millioner kroner i Fripro-midler. Med en reduksjon på 20 prosent, blir bevilgningen i stedet på 776 millioner. Dermed kutter de 194 millioner kroner i Fripro i år, bekrefter Forskningsrådet.

møtet ba styret Forskningsrådets administrasjon om å «Legge opp til at det ikke blir tildeling til nye Fripro-prosjekter i 2023».

SSF-ordningen rammes

Også Sentre for fremragende forskning (SFF) berøres, bekrefter Forskingsrådet. SFF er en ordning der vitenskapelige miljøer kan fordype seg i kompliserte temaer og ambisiøse ideer for inntil ti år. I flere år har forskningsmiljøer terpet på søknader for å kunne nå gjennom det trange SFF-nåløyet.

Nå nærmer prosessen seg slutten. Etter planen skal tildelingen skje 8. september 2022, med prosjektstart senest 1. desember 2022.

I den opprinnelige prosjektutlysningen, som disse forskerne har søkt på, står det at antall tilgjengelige midler er kr 1 750 000 000, og at det vil bli om lag 11 nye sentre.

Når Forskerforum tar kontakt med Forskningsrådet for å høre hvordan SFF-ordningen vil bli rammet av kuttene, viser de til at SFF ligger under post 52, og vil reduseres med 20 prosent.

Det kan bety at det blir tildelt åtte eller ni sentre. Forskingsrådet ønsker imidlertid ikke å kommentere dette før tildelingsmøtet i høst. 

Budsjettformål der tildeling i juni-september 2022 blir redusert med inntil 20 prosent:

 • BEDREHELSE
 • BEHANDLING
 • BIA
 • BIONÆR
 • BIOTEK2021
 • ENERGIX
 • FINNUT
 • FRIPRO
 • GLOBALBÆREKRAFT
 • GLOBVAC
 • HAVBRUK2
 • HELSEVEL
 • IKTPLUSS
 • KLIMAFORSK
 • KVINNEHELSE
 • MARINFORSK
 • MILJØFORSK
 • NANO2021
 • PETROMAKS2
 • POLARPROG
 • P-SAMISK
 • SAMKUL
 • SAMRISK-2
 • SIRKULÆRØKONOMI
 • SFF
 • TEKNOKONVERGENS
 • VAM

Les også: