Kode-ansatte mener direktør og styreleder må gå
LUKK

Kode-ansatte mener direktør og styreleder må gå

Av Julia Loge

Publisert 28. februar 2024 kl. 17:04

«Vi skal sammen komme gjennom dette, i tett dialog med tillitsvalgte og dere ansatte», svarer Petter Snare og Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Museet Kode i Bergen har hatt stram økonomi i flere år. Nå har Kodes styre tilbudt alle ansatte sluttpakker for å få budsjettet i balanse.

Tirsdag svarte fagforeningene Delta og Forskerforbundet ved Kode med en uttalelse der de sier at styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og direktør Petter Snare må gå av.

«Nå står vi midt i to varslede kriser, knyttet til økonomi og arbeidsmiljø. Vi har ikke tillit til at direktøren eller styrelederen kan løse disse. Vi ber derfor om at begge fratrer sine posisjoner.», skriver fagforeningene, gjengitt i Bergens Tidende.

Bergens Tidende (BT) har sett på årsregnskapene fra 2017 til 2022 for institusjonen med det fulle navnet Kode Kunstmuseer og komponisthjem. BT har funnet ut at med unntak av pandemiåret 2020 har museet hatt negativt driftsresultat alle årene.

Kode betaler leie til direktøren for direktørens egen leilighet

Subjekt fortalte fredag at museet betalte 22 000 kroner i måneden for å dekke Petter Snares pendlerleilighet i Bergen. Husleien gikk til eier av leiligheten, Petter Snare selv.

«Da Petter Snare ble Kode-direktør i 2017, kjøpte han seg en leilighet ti minutter unna museet. Den leier han nå ut til Kode, så han kan bo der selv», skriver Subjekt.

– Kode har inngått en standard leiekontrakt, betalt en moderat leie for pendlerboligen og alt er innrapportert etter loven. Denne type ordning for godtgjørelser er ikke ulovlig, eller uvanlig, for pendlere i ledende stilling, skriver styreleder Strøm-Erichsen til BT.

Ifølge BT begynte avtalen med at Snare skulle få dekket 60 flyreiser i året, samt strøm, felleskostnader og kommunal skatt for pendlerboligen, men den ble endret til et ubegrenset pendlerreiser og husleie på 15 000 i 2020. Nå har husleien økt med 7000 kroner.

Subjekt har også skrevet på lederplass av direktør og styreleder ved Kode bør gå av.

Støtte fra Nasjonalmuseet

I et innlegg i Aftenposten får Kodes ansatte støtte fra 13 kuratorer ved Nasjonalmuseet i Oslo. De mener det ikke må være de ansattes ansvar å slutte for å redde økonomien.

«De ansatte har kommet med kloke innsparingsforslag. Et effektivt sparetiltak er å vise mer av Kodes rikholdige samling og å redusere antall midlertidige utstillinger basert på lånte verk. Forsikring, sikkerhetstiltak og transport av innlån er dyrt og svært kostnadsdrivende.

Direktøren og styret går ikke med på denne planen og fastholder et program preget av temporære utstillinger. Hvordan skal dette realiseres uten fagpersonalet?», står det i brevet fra Nasjonalmuseets ansatte.

Forsvarer økonomistyringen

Onsdag ettermiddag har styreleder og direktør sendt et felles svar på kritikken.

«Det er trist å lese at noen av dere ikke har tillit til vår økonomistyring, som vi vil være tydelig på at vi står for», skriver de.

Snare og Strøm-Erichsen forklarer de mange innlånte utstillingene blant annet at de ikke kan montere store utstillinger fra sin permanente samling med at de vil måtte bli tatt ned på grunn av kommende oppussinger.

«Vi har hørt deres innspill til mulige tiltak, og mange av dem tar vi med oss videre i budsjettarbeidet. Men vi kommer ikke utenom de tiltakene som nå er vedtatt for i år. Vi er nødt til å nedskalere tilbudet vårt og dette medfører også dessverre at vi må nedbemanne».

Kode opplyser at Strøm-Erichsen har invitert de tillitsvalgte til et møte, og at det blir kalt inn til et fysisk allmøte 4. mars for de ansatte på Kode. Temaet for møtet vil være sparetiltakene og sluttpakkene.

Kalt inn på teppet

Bergensavisen BA forteller at Bergens kulturbyråd Reidar Digranes (Sp) har innkalt Anne-Grete Strøm-Erichsen til et møte. Kode får omtrent 70 millioner kroner årlig i kommunalt tilskudd, og Bergen har nå begynt å gå gjennom sine interne dokumenter knyttet til museet.

– Det vi ser på som hovedutfordringen er at det er budsjettert for større utgifter enn de visste de kom til å få i tilskudd. Vi vet Kode sliter med å være underfinansiert, men det er ikke tillitvekkende at man gjentatte ganger budsjetterer slik at man håper å få en økning. Det er økonomisk harde tider for mange om dagen, sier Digranes til BA.

«Vi ser nå frem til å ha en grundig gjennomgang av økonomien til Kode sammen med fylke og kommune, samt fortsette den gode dialogen vi har med departementet», står det i meldingen fra Snare og Strøm-Erichsen til de ansatte.

  • Les også: