Koronastøtte har ført til millionoverskudd for flere museer
LUKK

Koronastøtte har ført til millionoverskudd for flere museer

Av Lina Christensen

Publisert 11. mai 2021 kl. 12:56

Flere museer gikk med overskudd i 2020 som følge av statlig koronastøtte.

«50 kulturinstitusjoner gikk nesten 200 millioner i overskudd. Derfor lønnet det seg å holde stengt» kan vi lese i Aftenposten tirsdag.

Sammen med Aftenbladet, Adresseavisen og Bergens Tidende har de gjennomgått årsregnskapene til de 50 største kulturinstitusjonene som mottar statsstøtte. Kartleggingen viser hvordan flere av institusjonene har gått med overskudd under koronaåret. Dette gjelder også flere museer.

Dette er årsaken til overskuddet:

  • De 50 største mottagerne av statsstøtte fra kulturdepartementet, gikk til sammen 193 millioner i overskudd i 2020.
  • De fikk beholde statsstøtten, men sparte til sammen 145 millioner på lønn og pensjon. Mye ble spart på permitteringer.
  • Samtidig fikk de 168 millioner kroner i ekstra koronatilskudd.

– Permittering ville ha ført kostnader over til Nav

Avisenes gjennomgang viser at staten har finansiert mesteparten av overskuddet, mens permitterte og frilansere har tapt inntekter. De største besparelsene kommer fra personalkostnader. Mange valgte å permittere ansatte under første smittebølge. Andre har spart på å holde stillinger ledige. 34 av de 50 kulturinstitusjonene kuttet lønnskostnadene i 2020 sammenlignet med året før.

Museene i Sør-Trøndelag er blant dem som valgte å holde sine ansatte i jobb, men som likevel endte med overskudd.

– Permittering ville ha ført kostnader over til Nav. Det var derfor en bevisst vurdering med tanke på vårt samfunnsansvar, sier administrerende direktør Karen Espelund til Aftenposten.

Selv om billettinntektene falt med over seks millioner, ble resultatet et overskudd på 17 millioner. Bakgrunnen er ekstra koronastøtte på 12 millioner.

Staten har finansiert mesteparten av overskuddet, permitterte har tapt inntekter

Å permittere ansatte har vært et vanlig virkemiddel for bedrifter i knipe. Men følgende gjør situasjonen spesiell for kulturinstitusjonene, skriver Aftenposten:

  • Staten betaler allerede for mesteparten av lønnen til de ansatte gjennom statsstøtte. Ofte rundt 70 prosent.
  • Når ansatte permitteres, får de dagpenger fra Nav i stedet for lønn. Dermed har staten betalt mesteparten av lønnen deres to ganger. Først gjennom statsstøtte, så gjennom dagpenger.

Flere museer valgte å permittere under koronanedstengingen i fjor.

Blant dem var Kode kunstmuseer og komponisthjem i Bergen, som allerede 17. mars 2020 sendte ut permitteringsvarsel til 38 av sine 71 ansatte. Museet fryktet å tape salgs- og billettinntekter, som er den største inntektskilden etter offentlig støtte. I fjor skrev Forskerforum at museet regnet med å tape 17 millioner kroner.

Nå viser årsregnskapet for 2020 er overskudd på nesten 21 millioner kroner.

Fra 1. april 2020 ble 39 ansatte fra Teknisk museum i Oslo permittert. De går 2,8 millioner i overskudd.  

– Regjeringen burde vært tydelig på hvilke prinsipper som skulle gjelde

Bård Kleppe er seniorforsker i Telemarksforskning.

– Regjeringen burde vært tydelig på hvilke prinsipper som skulle gjelde. For eksempel at de ikke ønsket permitteringer, sier han til Aftenposten.

Spørsmålet er hva institusjonene skal gjøre med overskuddene.

– Jeg tror de ville ropt veldig høyt om de hadde blitt trukket i neste års støtte som følge av overskuddene, sier Kleppe.

Kulturminister Abid Raja (V) står likevel fast ved at avgjørelsen var riktig.

«Krisen skal ikke brukes som et påskudd for å fravike prinsippet om armlengdes avstand» skriver han i en e-post.

Årsresultater og koronastøtte 2020

Tabellen viser noen av de største museene på statsbudsjettet som har fått koronastøtte.

KulturinstitusjonerOrdinært tilskudd 2020KoronastøtteÅrsregnskap 2020Årsregnskap 2019
KODE Kunstmuseer og komponisthjem30 140 00012 030 00020 968 000−1 040 187
Museene i Sør-Trøndelag (MiST)130 415 00012 050 00017 045 28210 117 008    
Vestfoldmuseene IKS38 980 0003 210 00011 840 0198 188 263
Museum Stavanger20 880 0003 660 0009 843 8926 329 757
Norsk Teknisk Museum33 340 0009 200 0002 880 291  2 525 950  
* I enkelte tilfeller er det gjort besparelser på pensjon, som hovedsakelig har vært uavhengig av koronakrisen, skriver Aftenposten. Kilde: Kulturdepartementet
  • Les også: