Kode museum i Bergen permitterer
LUKK

Kode museum i Bergen permitterer

Av Julia Loge

Publisert 19. mars 2020 kl. 10:42

Koronastenging gir dramatisk tap av inntekter for museer som er avhengige av billettinntekter og turister.

Kode museum i Bergen sendte permitteringsvarsel til 38 av sine 71 ansatte allerede tirsdag 17. mars.

– Situasjonen hos oss er alvorlig og den er akutt, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Haakon Thuestad til Forskerforum.

Annonse

Årsaken er at når museet er stengt på grunn av koronaviruset taper de salgs- og billettinntekter og det er den største inntektskilden etter offentlig støtte. Museet regner med å tape 17 millioner kroner.

– Det er med tungt hjerte overfor våre ansatte vi gjør dette. Selv om Kode er det største museet utenfor Oslo, så er økonomien vår som kjent svært skjør og utsiktene til en langvarig krisesituasjon med stengte bygg rammer oss hardt, sier direktør Petter Snare i en pressemelding.

De permitterte kommer fra alle museets avdelinger, og bare de som må ivareta kritiske oppgaver, nært forestående prosjekter og grunnleggende administrasjon er igjen.

Ingen oppsparte midler

Kode kunstmuseer og komponisthjem i Bergen er Norges nest største kunstmuseum, men har lenge beklaget at de kun får tre prosent av den offentlige støtten som går til Nasjonalmuseet i Oslo.

– 2020 var det første året vi skulle gå i balanse og vi har ikke noe likviditet å tære på. Når inntektsstrømmen forsvinner, har vi ikke penger til å kjøre lønn om noen måneder. Da er dette konsekvensen, vi har kommet gjennom ganske mye, men her er det stopp, sier Thuestad.

Uforutsett hendelse

I utgangspunktet skal ikke kulturinstitusjoner som har mer enn halvparten av inntektene sine fra staten kunne permittere. Men den plutselige korona-stengingen kan være en grunnlag for et unntak fra regelen.

– Dette er en uforutsett hendelse, så unntaket slår inn. Alle våre vurderinger og juridiske råd tilsier det, sier Thuestad.

­– Det er ikke sånn lenger at de institusjonene som har offentlige tilskudd kan leve av det. For vår del er det turistsesongen som står for størstedelen av egeninntektene, så når den brått forsvinner har vi et underskudd og ikke penger til å gjøre noe som helst.

Ingen redningspakke

Siden museet får offentlig støtte er de ikke inkludert i den første tiltakspakken fra Kulturdepartementet som kom onsdag 18. mars. Den skal dekke tapte billettinntekter, men bare for de delene av kulturlivet som ikke får offentlig støtte.

Thuestad forteller at de har sendt brev til Kulturdepartementet og bedt om strakstiltak, men foreløpig ikke mottatt svar.

Utsatte timeansatte ved universitetsmuseene

For Kode begynner sommersesongen normalt i mars-april, sommerguidene har derfor ikke begynt ennå og blir derfor heller ikke permittert. Kode museum er ikke det eneste museet som taper besøkende og inntekter.

Universitetsmuseene er statlige, og i staten er ikke permitteringer et aktuelt virkemiddel i situasjonen landet er i nå. Men for timeansatte kan situasjonen være en annen hvis arbeidet deres blir borte og de ikke er fast ansatt.

– Situasjonen som har oppstått kan få betydning for om vi inngår nye avtaler, men vi forholder oss til avtaler som allerede er inngått. Så dersom det er satt opp en vaktliste, forholder vi oss til det, sier Odd Arne Paulsen, organisasjons- og økonomidirektør ved Universitetet i Tromsø.

– Vi jobber fremover med å kartlegge konsekvensene av dette, jeg har ikke det fulle bildet, sier Paulsen angående situasjonen ved universitetets museum i Tromsø.

  • Les også: