Teknisk Museum permitterer – har 25 millioner på bok
LUKK

Teknisk Museum permitterer – har 25 millioner på bok

Av Julia Loge

Publisert 29. mars 2020 kl. 19:29

39 fast ansatte ved Teknisk Museum blir permittert fra 1. april. Fagforeningene bestrider grunnlaget.

– Å permittere ansatte som driver med formidling, i en tid hvor vi er avhengig av digital formidling er uforståelig. Det er enda mer uforståelig når vi vet at museet har 25 millioner på bok, sier Safina de Klerk.

Hun er leder for Talentsenteret i Norsk Teknisk Museum. Men fra 1. april er hun permittert, sammen med av kollegaene sine som jobber med formidling og kommunikasjon ved museet.

Fakta
Minst 300 museumsansatte permittert
– Kode museum i Bergen var tidlig ute med å permittere 38 av 71 ansatte.
– Jærmuseet har permittert 55 ansatte og sagt opp 20 verter.
– Bymuseet i Bergen har permittert 35 ansatte.
– Norsk Bergverksmuseum har permittert 2 av 18 faste ansatte.
– Museum vest har permittert 21 ansatte og har rundt 60 årsverk
– Teknisk museum i Oslo permitterer 39 ansatte av totalt 65 årsverk.
– Norsk folkemuseum permitterer 170 ansatte.

Uenighet om permitteringsgrunnlag

Museumsdirektør Frode Meinich forklarer permitteringene med bortfall av oppgaver og inntekter fordi de er stengt på grunn av det nye koronaviruset. Men fagforeningene er ikke enige i at det er grunnlag for å permittere ansatte som de Klerk. Det er det to grunner til.

– Talentsenteret realfag er et prosjekt på øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet og utvidet i år med private midler fra Sparebankstiftelsen DNB, forklarer de Klerk.  

Det vil si at jobben hennes er betalt av eksterne, øremerkede midler, ikke museets driftsmidler og ikke billettinntekter. Dette er ikke inntekter som blir borte selv om museet er stengt. Arbeidsoppgavene hennes er heller ikke borte. Forskerforum har fått tilgang til arbeidsplanene for Talentsenteret. De viser at de siste elevsamlingene skulle vært avsluttet 1. april, etter 1. april skulle de Klerk klargjøre planer for høsten og håndtere administrativt arbeid.

– Jeg skulle ikke ha publikumsrettede oppgaver uavhengig av om museet er stengt eller ikke, sier hun.

– Nå får jeg ikke forberedt oppstart av fire talentsentre. Det er forpliktelser ovenfor Kunnskapsdepartementet, Sparebankstiftelsen, Oslo kommune og de skolene som vi samarbeider med som ikke blir overholdt, til tross for at dette ikke er noe vi hadde hatt problemer med å overholde hvis vi hadde fått blitt i våre stillinger, som er unntatt driftsøkonomien ved museet, sier de Klerk.

Meinich vil ikke kommentere enkeltpersoners oppgaver, men skriver at de Klerk er ansatt for å formidle realfag til barn og unge. «Med stengte dører driver vi for øyeblikket ikke slik formidling bortsett fra noen få gratis tilbud på nettsidene våre. Og vi aner ikke hvor lenge det vil være slik», skriver han.

Talentsenteret i realfag, som Safina de Klerk (bildet) leder, skal gi skolesterke elever ekstra utfordringer. Foto: Teknisk Museum

Dobbel regning til staten

De Klerk mener permitteringene bryter med samfunnsansvaret museet har som formidlingsinstitusjon, men også som mottaker av 65 millioner kroner årlig i støtte fra det offentlige og private stiftelser, ifølge årsrapporten fra 2019.

– De sender en dobbel regning til skattebetalerne våre, for vi er offentlig finansiert og nå må staten betale for oss igjen, sier de Klerk og viser til at staten tar mye av regningen for permitteringer under koronakrisen.

Tillitsvalgt Rannei Solbak mener det er et moralsk spørsmål, som kommer i tillegg til spørsmålet om det juridiske grunnlaget.

– Vi mener ledelsen svikter samfunnsansvaret under påskudd av en uforutsett hendelse. Jeg skjønner at museet skal ha en god økonomi, men vi har bevilgninger som kommer med oppgaver og ansvar. Kongen og statsministeren sier det er nasjonal dugnad for å holde hjulene i gang. Når det første Teknisk Museum sier, er at de skal permittere, så stiller det museet i dårlig lys, sier Solbak.

– De menneskene vi har sendt permitteringsvarsel til, har oppgaver som er borte, og ikke alle kan forske, sier direktør Frode Meinich. Foto: Teknisk Museum

Spiser av egenkapitalen

Direktør Meinich sier at det avgjørende for dem, er at de har rundt 25 millioner kroner i året i egne inntekter, slik at de ifølge Meinich taper drøyt to millioner i billett- og salgsinntekter for hver måned de har stengt. Teknisk Museum hadde ifølge årsrapporten 2,5 millioner kroner i overskudd i fjor og en samlet opparbeidet fri egenkapital på 24,6 millioner kroner. Ifølge Meinich er 15 av disse millionene bundet til et stort prosjekt som skal åpne i 2021.

– Nå taper vi drøyt to millioner i måneden, med permitteringene vil vi spare inn cirka en million i måneden, så vi spiser allerede av egenkapitalen, sier Meinich.

Selv om deler av egenkapitalen er bundet til ombyggingen, har museet fortsatt 10 millioner i fri egenkapital. Med et tap på to millioner i måneden, ville den vært spist opp hvis museet må holde stengt helt til skolestart i august.

– Vi betviler ikke vår anledning til å permittere og vi ønsker ikke å vente til hele egenkapitalen er spist opp, sier Meinich.

– Har du vurdert å gå ned i lønn selv?

– Nei, sånn som det er nå har vi ikke lagt oss på den linjen for noen. Det har vært diskutert om vi skulle gjort flate lønnskutt for alle, da ville jeg vært med på det. Men hvis ikke vi benytter de ekstraordinære ordningene som regjeringen nå legger opp til, vil alle komme dårligere ut, sier Meinich.  

Digital dugnad

Da Forskerforum spurte Meinich om ikke formidlerne nå kan jobbe med digitale opplegg, svarte han at de ikke tar på seg nye oppgaver.

– Vi har beholdt en del oppgaver, men vi setter ikke folk til å gjøre nye oppgaver som vi ikke hadde tenkt å gjøre i år. De menneskene vi har sendt permitteringsvarsel til, har oppgaver som er borte, det skal godt til å gjøres å sette alle kompetansene til annet arbeid, ikke alle kan forske, sier Meinich.

Forskerforum har fått se en epost fra Meinich. Der oppfordrer han alle de ansatte til å jobbe ekstra med digitalisering.

«Vi prøver i disse dager å få gjort mye av de tingene vi ellers ikke har tid til, og vi satser på å publisere ting på nett for å være tilstede i denne mørke tid. Senere i dag kommer vi tilbake med invitasjon til dugnad for å produsere digitale videoer fra museet og vitensenteret. Vi vil også prøve å få en oppblomstring på nettbutikken (…)», skrev Meinich i en epost til alle de ansatte 20. mars.

Det var tre dager etter at permitteringsvarselet ble sendt ut.

– Vi har de siste to ukene, på ledelsens oppfordring, hatt en enorm aktivitet om digital formidling. De har åpenbart behov for arbeidskraften vår, de vil bare ikke betale for den, kommenterer de Klerk.

Meinich svarer at de ansatte har fått nye oppgaver. Derfor har de «benyttet varslingsperioden på 14 dager for permitteringsvarslene til slikt arbeid for de som mistet oppgavene sine allerede da museet måtte stenge 13. mars».

Lite penger til formidling til skoleelever

– Vi ser at det er et behov og ønske om formidling fra Teknisk Museum, sier Solbak, som selv har vært med på å lage videoer med eksperimenter barn kan gjøre hjemme.

Eksperiment mot brakkesjuke – lysbrytning!

Eksperiment mot brakkesjuke – lysbrytning!Lær om hva lysbrytning er, kun ved hjelp av ting du finner hjemme. Så, for å ha det gøy med dagens tekniskmuseums-gjør-det-selv-mot-brakkesjuke-eksperiment trenger du et glass vann, et ark og tegnesaker. Lykke til!

Posted by Teknisk museum on Wednesday, 25 March 2020

– Den første videoen vi postet av et eksperiment fikk 50.000 visninger på et par dager.

­– Men dere tjener jo ikke penger på dette?

– Nei, men vi tjener ikke mye penger på skolebesøk heller, sier Solbak.

Direktør Meinichs regnestykke tok utgangspunkt i et gjennomsnitt av årlige egeninntekter, men flere Forskerforum har snakket med, mener at inntektene er mye lavere på våren, når besøkene på hverdager er stort sett skoler og barnehager som får svært rabatterte billetter. Solbak sier at museet tjente rundt 300.000 på skolebesøk i løpet av to vårmåneder i fjor.

– Jeg er imponert av mine kollegaer, i de to ukene fra de fikk permitteringsvarsel, har de jobbet beinhardt med digitale formidlinger og å forberede opplegg til høsten. Det er imponerende å holde fokus på den måten, med frustrasjon og bekymringer om permitteringsvarsel. Jeg er virkelig stolt av kollegaene mine, sier Solbak.

– Uforutsett hendelse

– Korona er helt klart en uforutsett hendelse, sier Rhiannon Edwards. Foto: Virke

– Vi mener at korona helt klart er en uforutsett hendelse, men i hvor stor grad den påvirker virksomhet er det opp til den individuelle virksomheten å vurdere, sier Rhiannon Hovden Edwards, leder for kultur og opplevelser i Virke.

Hun mener at det heller ikke er noe i veien for at arbeidsgiver permitterer selv om de har en solid egenkapital.

Fakta
Permittering
* Ansatte i kulturinstitusjoner med 50 prosent offentlig støtte eller mer har vanligvis bare krav på dagpenger som permittert hvis permitteringen skyldes arbeidstvist, brann, ulykke, naturkatastrofe eller andre uforutsette hendelser.

– Dersom det ikke er arbeidsoppgaver til de ansatte eller økonomi til å drive, kan permittering være nødvendig. Det er ingen forutsetning at egenkapitalen skal brukes først, sier Edwards.

Resignasjonsplikt

Mange av de ansatte ved Teknisk Museum er organisert i Forskerforbundet eller NTL. Solbak, som er tillitsvalgt for Forskerforbundet forteller at permitteringene ble tatt opp i drøftingsmøte mellom fagforeningene og ledelsen, men at de ikke ble enige.

­– Vi er uenig, det er ikke saklig grunn til permitteringer. Arbeidsgiver må kunne vise til at det er bortfall av arbeidsoppgaver, det mener vi at det ikke er for alle som er permittert, sier hun.

Solbak legger til at fagforeningene har kommet med forslag til ledelsen om alternative arbeidsoppgaver til de permitterte, for eksempel i å jobbe med det digitale tilbudet.

Nå har saken blitt løftet ett nivå opp, slik at det er Forskerforbundets sekretariat som har møtt med NTL sentralt og arbeidsgivers organisasjon Virke. Heller ikke disse ble enige om det er grunnlag for permittering.

Ut over at nesten halvparten av de ansatte ved Teknisk Museum snart må søke dagpenger fra NAV, er det uklart hva som skjer med uenigheten mellom arbeidsgiver og fagforeningene.

«Ved uenighet er neste mulige formelle skritt etter hovedavtalen, å bringe saken inn for arbeidsretten, eventuelt å la saken avgjøres ved voldgift. I denne saken vil arbeidsgiver nå fortsette med å iverksette permisjoner i tråd med varselet som er sendt ut. De ansatte må forholde seg til dette, de har såkalt resignasjonsplikt», skriver Forskerforbundets tariffrådgiver Andreas Christensen i en e-post til Forskerforum.

  • Les også: