Norsk Folkemuseum permitterer 170 ansatte
LUKK
Annonse
Annonse

Norsk Folkemuseum permitterer 170 ansatte

Av Julia Loge

Publisert 26. mars 2020 kl. 14:15

Minst 300 museumsansatte er nå permittert i museer over hele landet.

Koronaepidemien har ført til en momentan stans i publikumsinntekter, og stiftelsen blir derfor nødt til å permittere ansatte helt eller delvis for ikke å gå med underskudd, skriver museet i en pressemelding.

Forskerforbundets tillitsvalgt Linda Moe forteller at det nå er mange bekymrede ansatte på museet.

­– Folk blir redde og lurer på om de mister jobben. For et par uker siden ante vi fred og ingen fare og jobbet med utstillinger. Nå blir alle bekymret for hvilken lønn de får og om NAV klarer det, sier Moe til Forskerforum.

Minst 320 er eller blir permittert i museer

Forskerforum har de siste dagene jobbet med å skaffe oversikt over omfanget av permitteringer i museumssektoren.

  • Kode museum i Bergen var tidlig ute med å permittere 38 av 71 ansatte.
  • Jærmuseet har permittert 55 ansatte og sagt opp 20 verter.
  • Bymuseet i Bergen har permittert 35 ansatte.
  • Norsk Bergverksmuseum har permittert 2 av 18 faste ansatte.
  • Museum vest har permittert 21 ansatte og har rundt 60 årsverk.
  • Teknisk museum i Oslo har permittert 40 ansatte av totalt 65 årsverk.
  • Norsk Folkemuseum har permittert 170 ansatte

Mens Kode ga de ansatte to dagers varsel, har flere andre fått 14 dagers varsel, som betyr at for eksempel ved Norsk teknisk museum er de ansatte på jobb ut måneden.

Avhengig av høye egeninntekter

– Stiftelsen har gjennom de siste årene arbeidet målrettet med å øke egeninntektene, noe staten både har lagt stor vekt på og oppmuntret oss til, sier direktør Olav Aaraas. – Vi har hele tiden drevet godt og stiftelsens ulike museer henter hvert år inn over 100 millioner kroner i ulike egeninntekter.

Den uventede epidemien og de omfattende tiltakene som er satt i verk for å kontrollere den, har derfor rammet oss hardt. Stengningen av museene fra 13. mars førte til en momentan stans i publikumsinntektene. Lukkingen av grensene har tømt landet for utenlandske turister, og alle besøk er avbestilt, forteller Aaraas.

Permitteringer nødvendig for å sikre stiftelsens fremtidige drift

For å sikre fortsatt drift av stiftelsen, er permitteringer helt nødvendig, følge Aaraas.

Alle avdelinger vil bli berørt av de midlertidige permitteringene.

­– For flere av våre ansatte har arbeidsoppgavene falt helt bort som følge av at vi måtte stenge museene, forteller Aaraas. – Permitteringene rammer våre ansatte hardt. Derfor har vi forsøkt å fordele permitteringene slik at flest mulig kan fortsette sitt arbeide med redusert tid.

Mange ansatte er permittert i 50 prosent, men noen i publikumstjenestene blir helt permittert. Ifølge Linda Moe, som er tillitsvalgt for Forskerforbundet ved museet er det bare ledelse og noen vaktfunksjoner som står igjen.

– Jeg forstår at det er nødvendig for å sikre driften, men det er jo et veldig alvorlig skritt, sier Moe.

– Folk lever for museet

Foreløpig håper museet å kunne åpne i juni, men selv da vil de miste mange turister. Moe håper at ledelsen også er villig til å bære litt av den økonomiske belastningen, for eksempel ved å kutte i egne lønninger.  

– Museumsfolk har mye hjerte, det er en livsstil. Folk lever for museet og nå får de ikke jobbe. Det tror jeg oppleves vanskelig. Når de må gi slipp på store prosjekter de har jobbet hardt og lenge med, sier Moe.

Stiftelsen Norsk Folkemuseum består av Bogstad gård, Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsenmuseet, Norsk Maritim Museum og Norsk Folkemuseum.

  • Les mer: