Mina Noodt er på sitt fjerde semester. Så langt har hun aldri hatt fysisk undervisning.
LUKK
Annonse
Annonse

Mina Noodt er på sitt fjerde semester. Så langt har hun aldri hatt fysisk undervisning.

Av Asle Olav Rønning og Lina Christensen

Publisert 8. februar 2022 kl. 06:31

En av tre studenter har kun hatt digital undervisning det siste året, ifølge ny undersøkelse. – Det har vært veldig rart og ensomt. Jeg føler jeg har gått glipp av en del, sier Mina Noodt.

Hun studerer utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo (UiO).

Pandemien har rammet det faglige og sosiale læringsmiljøet for studentene, ifølge Studiebarometeret, en årlig undersøkelse utført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (Nokut). Den rykende ferske 2021-utgaven av barometeret presenteres i dag.

Det viser at overgangen til digital undervisning har preget hverdagen for studentene i stor grad. To tredeler av studentene oppgir at mer enn halvparten av undervisningen har foregått på nett. Det har fått store konsekvenser for både studiemiljøet og hvordan studentene ser på læringsutbyttet:

  • 60 prosent mener at kvaliteten på utdanningen ikke er like god som den ville vært om mer av undervisningen var fysisk.
  • En av tre sier at de ikke er godt integrert i et studentmiljø.
  • Færre enn før føler at studieprogrammet de går på bidrar til motivasjon for egen studieinnsats.

Høy terskel for å delta i diskusjoner

Noodt er på sitt fjerde semester, men har så langt aldri hatt fysisk undervisning.

– De fleste foreleserne gjør så godt de kan, og de blir jo bedre jo mer de holder på med det, men det er ikke det samme.

Digitale forelesninger har ikke fungert så aller verst, synes Noodt. Derimot tror hun studentene taper mye på heldigital seminarundervisning:

– Terskelen for å delta i diskusjoner er mye større digitalt, sier hun og forklarer det med at kamera og lyd ofte er av.

– Og det er gjerne folk man aldri har møtt før, man snakker med dem for første gang på skjerm.

Ettersom hun aldri har hatt vanlig campus-undervisning, synes hun det er vanskelig å vite hvordan den digitale studiehverdagen har påvirket kvaliteten på undervisningen.

– Jeg gleder meg

– Men jeg tror det som har blitt svekket, er diskusjonene med andre mennesker, og det å dele erfaringer og tanker. Det er gjerne det man lærer av. Når man sitter alene og ser på en skjerm, så er det ingen å være uenig med.

– Hvordan har det påvirket motivasjonen?

– Det har gått greit, men det er mye lettere å sluntre unna ting. Når undervisningen er digital, så kan du gjøre alt annet samtidig, men hvis du faktisk må møte opp, så er det noen som ser deg.

I slutten av februar, er det klart for campus-undervisning også for Mina Noodt.

– Jeg tror det blir veldig bra. Jeg gleder meg.

Hun ser fram til å sammenligne den digitale studiehverdagen med den fysiske.

– Jeg tror det gir utslag på det sosiale livet.

– Hva med utdanningen?

– Jeg tipper det er dårligere digitalt uansett.

− Må tas på alvor

Nokuts Studiebarometer viser at mange deler Noodts erfaringer. Mer enn 30 000 studenter har gitt sine svar i rapporten. Mange av dem er andreårsstudenter som henne.

Nokut-direktør Kristin Vinje. Foto: Nokut

− Studentene gir klare tilbakemeldinger om at koronapandemien har gått ut over læringsmiljøet, både faglig og sosialt, sier administrerende direktør Kristin Vinje i Nokut.

− Bruken av digitale verktøy får ikke så godt skussmål?

− Det er noe institusjonene må ta på alvor. Samfunnet ble stengt brått ned i 2020. Man ble tvunget til å gjøre undervisning digitalt. Og da har jo det medført at underviserne ikke har fikk lagt opp undervisningen med tanke på den skulle være digital.

− Det er mye som peker i feil retning når det gjelder studentenes oppfatning av studiekvaliteten under pandemien?

− Ja, det er det. Men likevel er det viktig for meg å si at de fleste studentene totalt sett fremdeles er godt fornøyd med studieprogrammet sitt overordnet sett. Selv om det er en liten nedgang her, sammenlignet med tidligere år. At nedgangen totalt sett ikke er større enn den faktisk er, tyder det på at både høgskolene og universitetene finner grep for å motvirke de negative effektene av pandemien. Dette har bidratt til at det tross alt har gått greit. Det er viktig å få med seg det også, sier Vinje.

− Du sier at det kunne vært verre?

− Vi har jo gjort sammenligninger helt siden 2013, og gjennomgangsmelodien er at studentene stort sett er fornøyd. Det er ikke så verst skår på tilfredsheten overordnet sett. Slik er det også i år – de er rimelig godt fornøyd.

Lite digital framgang

Ifølge studentenes svar i undersøkelsen er det lite framgang å spore i kvalitet på den digitale undervisningen fra det første koronaåret i 2020 til sist høst, da undersøkelsen ble gjennomført. Vinje vil likevel ikke kritisere høgskoler og universiteter for at de ikke ble bedre på dette feltet, halvannet år inn i pandemien.

− Nei. Jeg vil ikke kritisere utdanningsinstitusjonene, snarere tvert imot. De har virkelig stått på i en krevende tid. Og mange steder så ser vi jo at de også har lykkes godt. Dette har vært en ekstraordinær og helt uforutsigbar og vanskelig situasjon for alle parter, sier hun.

Vinje oppfordrer høgskolene og universitetene til å utvikle det digitale undervisningstilbudet sitt videre.

− Det er viktig nå at institusjonene bruker tilbakemeldingene fra Studiebarometeret, alle erfaringer de har opparbeidet seg og ikke minst også forskningsresultater som nå etter hvert kommer om hvordan man legger til rette for god pedagogisk bruk av digital undervisning i framtida, sier hun.

Klart budskap fra studentene

Vinje sier at det er et klart budskap i Studiebarometeret, nemlig at studentene savner det sosiale miljøet og at de er lei av å sitte bak en skjerm. Hun mener undersøkelsen som nå legges fram bekrefter det som kom fram i 2020.

Studentene savner rett og slett det sosiale og faglige fellesskapet, på samme måte som under det første pandemiåret.

− Det er ikke noen stor dramatikk i dette, men det er viktig å ta tilbakemeldingene fra studentene på alvor når det er såpass mange som mener at dette går ut over kvaliteten på arbeidet, sier Vinje.

Hun peker på hvor spesiell situasjonen er for mange, ikke minst de som nå er på det andre året i utdanningsløpet. De har ikke opplevd en studiesituasjon uten koronatiltak.

− Det er viktig å tenke på at mange av studentene som har svart aldri har vært på campus i en normalsituasjon. De har begynt under korona og har aldri blitt ønsket velkommen under normale omstendigheter. Så det er kanskje greit å tenke ekstra på den generasjonen, sier Vinje.

Faresignal om studiemiljø

Leder Tuva Todnem Lund i Norsk studentorganisasjon (NSO) sier at tallene i Studiebarometeret samsvarer godt med hennes inntrykk.

Studentleder Tuva Todnem Lund. Foto: NSO

− Vi vet at for mange har det vært veldig krevende å ha digital undervisning, sier Todnem Lund.

Den store andelen av studentene som oppgir å ikke være godt integrert i et sosialt studentmiljø er etter hennes mening et faresignal.

− Det er et veldig høyt tall at så mange som en av tre sier at de ikke er godt integrert i det sosiale miljøet, sier Todnem Lund.

− Det er viktig at institusjonene tar dette på alvor, sier studentlederen.

Todnem Lund slår fast at det er svært viktig at høgskoler og universiteter nå åpner opp igjen og at de har undervisning og aktiviteter på lærestedene. Hun peker i liket med Vinje på at det nå er mange studenter som har studert i halvannet år uten å ha vært særlig mye på campus. Overgangen fra å kommunisere via skjerm til å gå møte mennesker på en gang kan bli brå.

− Veldig mange har ikke etablert noe nettverk på lærestedet og kan være bekymret for overgangen, sier Todnem Lund.

Trenger nok tid til undervisning

Misnøye med faglige tilbakemeldinger har vært en gjenganger i Studiebarometeret, og også i år oppgir mange at de ikke er fornøyd. NSO mener dette må tas på alvor.

− Mange studenter er ikke fornøyd med antall tilbakemeldinger de får. Det er viktig at høgskoler og universiteter tar hensyn til det. Det er viktig at det settes av nok tid til undervisning, sier Todnem Lund.

Samtidig understreker hun at vitenskapelig ansatte under pandemien ofte har strukket seg langt for å gi studenten et så godt tilbud som mulig. − Mange har stått på mye under pandemien og brukt mye tid på undervisning, sier Todnem Lund.

  • Les også: