Færre studenter etter pandemien
LUKK
Annonse
Annonse

Færre studenter etter pandemien

Av NTB

Publisert 31. mars 2023 kl. 10:35

Fra 2021 til 2022 ble det 7.000 færre studenter.

Høsten 2022 var det registrert 298.000 studenter, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

I pandemiårene 2020 og 2021 var det en årlig vekst på hele 4 prosent i antall høgskole- og universitetsstudenter. Gjennomsnittlig årlig vekst de siste ti årene før pandemien var på 2 prosent.

– Nedgangen i antall studenter i 2022 kan tolkes som at vi er på vei tilbake til normalen etter to år med stor økning i studenttallene. Det er likevel viktig å merke seg at det faktisk er 16.000 flere studenter i 2022 enn det var i 2019, sier seniorrådgiver Geir Nygård.

Universitetet i Sørøst-Norge og Handelshøyskolen BI mistet flest studenter med rundt 1.000. Dette svarer til en nedgang på henholdsvis 6 og 5 prosent.

De fleste læresteder hadde en prosentvis nedgang i studenttallene. Ett av unntakene er Norges idrettshøgskole, hvor det var 300 flere studenter i 2022 enn i 2021, en økning fra 1 200 i 2021 til 1 500 i 2022 – eller 24 prosent.

I 2020 var det en stor økning i antall 19-åringer som begynte å studere, som vil si at flere begynte på høyere utdanning rett etter videregående.

– Høsten 2022 ser vi at antallet unge studenter normaliserer seg igjen. Uten restriksjoner er det trolig flere unge som velger å gjøre annet før høyere utdanning, sier Nygård.

  • Les også: