Færre studenter etter pandemien
LUKK
Annonse
Annonse

Færre studenter etter pandemien

Av NTB

Publisert 31. mars 2023

Fra 2021 til 2022 ble det 7.000 færre studenter.

Høsten 2022 var det registrert 298.000 studenter, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

I pandemiårene 2020 og 2021 var det en årlig vekst på hele 4 prosent i antall høgskole- og universitetsstudenter. Gjennomsnittlig årlig vekst de siste ti årene før pandemien var på 2 prosent.

Annonse

– Nedgangen i antall studenter i 2022 kan tolkes som at vi er på vei tilbake til normalen etter to år med stor økning i studenttallene. Det er likevel viktig å merke seg at det faktisk er 16.000 flere studenter i 2022 enn det var i 2019, sier seniorrådgiver Geir Nygård.

Universitetet i Sørøst-Norge og Handelshøyskolen BI mistet flest studenter med rundt 1.000. Dette svarer til en nedgang på henholdsvis 6 og 5 prosent.

De fleste læresteder hadde en prosentvis nedgang i studenttallene. Ett av unntakene er Norges idrettshøgskole, hvor det var 300 flere studenter i 2022 enn i 2021, en økning fra 1 200 i 2021 til 1 500 i 2022 – eller 24 prosent.

I 2020 var det en stor økning i antall 19-åringer som begynte å studere, som vil si at flere begynte på høyere utdanning rett etter videregående.

– Høsten 2022 ser vi at antallet unge studenter normaliserer seg igjen. Uten restriksjoner er det trolig flere unge som velger å gjøre annet før høyere utdanning, sier Nygård.

  • Les også: