430 ansatte ved 15 museer er permitterte
LUKK
Annonse
Annonse

430 ansatte ved 15 museer er permitterte

Av Julia Loge

Publisert 4. mai 2020 kl. 22:28

Koronakrisen rammer norske museer hardt. Men noen permitterte ansatte har fått komme tilbake på jobb.

Tre museer har nådd overskriftene med permitteringer. Kode museum i Bergen permitterte halvparten av de ansatte bare noen dager etter at regjeringen bestemte at alle museer måtte stenge. Norsk Folkemuseum har permittert 170 av rundt 200 ansatte, og Norsk Teknisk Museum har permittert 39 ansatte, til tross for at de har 25 millioner kroner i fri egenkapital.

Men disse museene er ikke de eneste. Forskerforum har kontaktet rundt 50 museer over hele landet, og 15 av dem har bekreftet at de har permittert rundt 430 ansatte til sammen. Selv om museene etter hvert kan få åpne igjen, frykter blant annet strategi- og kommunikasjonsdirektør Haakon Thuestad ved Kode museum at de store inntektene fra turister i sommerhalvåret forsvinner på grunn av reiserestriksjoner.

Ulike tilnærminger

Norsk Folkemuseum og Kode museum har permittert i alle avdelinger. Ved mange andre museer er det ansatte i billettsalg og booking som har vært hardest rammet av permittering, deretter guider og formidlere. Ved Norsk Teknisk Museum har de ansatte reagert på at nær sagt alle i formidlingsavdelingen er permitterte, mens konservatorene og de andre i samlingsavdelingen er skjermet.

De 430 ansatte er også permittert i ulik grad, fra 40 prosent, som er nedre grense for å få dagpenger, opp til 100 prosent permittert. For eksempel har Museumssenteret i Hordaland permittert seks ansatte, men de jobber i deltidsstillinger med utleie og som guider, og utgjør tilsammen bare ett årsverk. Ledelsen er sjelden rammet, men ved Verdensarvsenter for bergkunst i Alta har direktøren gitt seg selv 30 prosent lønnskutt for å være solidarisk med sine permitterte ansatte.

Fakta
Disse museene har permittert:
Bymuseet i Bergen
Jærmuseet
KODE Kunstmuseer og komponisthjem
Museum Vest
Museumssenteret i Hordaland
Norsk Bergverksmuseum
Norsk Teknisk museum
Stiftelsen Norsk Folkemuseum
Svalbard museum
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum IKS
Vest-Agder-museet
Henie Onstad Kunstsenter
Hardanger og Voss museum
Stiftelsen Sør-Troms museum
Midt-Troms museum

Holder avstand

I kultursektoren er det vanlig å si at politikerne skal holde en armlengdes avstand, det vil si at de ikke skal blande seg inn i den daglige driften av museer og andre kulturinstitusjoner.

– Den enkelte kulturinstitusjon vet selv best hvordan de kan møte utfordringene de nå står i. Velger de å permittere, er det en beslutning jeg tar til etterretning og respekterer, svarte kulturminister Abid Raja da han fikk spørsmål om permitteringer i kultursektoren, og opprettholdt dermed avstanden.

For Lisa Gay Bostwick, direktør i Midt-Troms museum, er anledningen til å permittere ansatte med full lønn det eneste tiltaket for å hjelpe museer som mister billett- og prosjektinntekter. Hun forteller at hun er den eneste av de 14 ansatte som ikke er permittert, men at de er delt i to puljer og permittert i 20 dager hver.

– Slik merker de ingenting økonomisk, det er som 20 dager ekstra ferie, sier Bostwick.

Delvis tilbake

Jærmuseet permitterte 55 ansatte fra 19. mars, og måtte si opp 20 deltidsansatte som ikke hadde tjent nok til å ha rett på dagpenger ved permittering. Men nå har flere av de permitterte fått komme delvis tilbake.

– Det er veldig kjekt! sier Gunhild Hammeraas.

Hun jobber på Garborgsenteret, der de er fem faste ansatte, og bare én er fortsatt helt permittert.

– Vi andre fire hadde vårt første Teams-møte i går, det var veldig kjekt å se hverandre og føle at vi er en del av et fellesskap, sier Hammeraas.

Helt tilbake på jobb er hun ikke, hun er fortsatt permittert i 40 prosent, har hjemmekontor og låser seg inne på badet for å snakke uforstyrret. Hjemmefra jobber hun blant annet med å kvalitetssikre oppføringene i museets register og i Digitalt Museum.

Direktør Målfrid Snørteland forklarer endringen med at noen av pedagogene har fått nye eksterne prosjekter og at flere enn før jobber med samlingen. I tillegg håper de på å snart kunne åpne utearealene for barnehager og skolegrupper.

Fagforeningene griper inn

Hammeraas, som er tillitsvalgt for Forskerforbundet, roser de andre fagforeningenes innsats.

– For noen av de som får komme tilbake, har fagforeningen gjort en jobb. Jeg tror ikke at det hadde skjedd uten at fagforeningen deres sto på, sier hun.

LES OGSÅ: