Kode museum må kutte 16 millioner kroner
LUKK

Kode museum må kutte 16 millioner kroner

Av NTB / Julia Loge

Publisert 26. januar 2024 kl. 11:38

Kode kunstmuseer og komponisthjem i Bergen må kutte rundt 16 millioner kroner i årlige utgifter. Hvordan kuttene skal tas, er ikke avgjort.

Direktør Petter Snare orienterte fredag de ansatte om museets økonomiske utfordringer og la fram en plan for prosessen videre.

– Dette er ikke noen hyggelig beskjed å gi. Vi har vært tydelig på Kodes vanskelige økonomiske situasjon lenge. Vi har en viktig samfunnsoppgave å fylle som Norges nest største museum, med en rikholdig kunstsamling og en stor bygningsmasse som skal forvaltes, sier direktør Petter Snare.

Bekymrede ansatte

«De ansatte i Kode reagerte selvsagt med sterk bekymring på dette», skriver de hovedtillitsvalgte for Delta og Forskerforbundet, Mette Bolkan og Sofia Paulusma, i en melding.

Ifølge Paulusma og Bolkan er alle ansatte invitert til å bidra med forslag til hvor besparelsene kan gjøres. 

«Kodes ansatte har over flere år stått under høyt arbeidspress på grunn av høyt aktivitetsnivå. Arbeidsgiver har forsikret om at man så langt det er mulig vil verne om arbeidsplasser. Det er tidlig i prosessen, men tillitsvalgte er forespeilet en ryddig og transparent prosess», skriver de videre. 

Nå skal det gjennomføres drøftingsmøter med tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalget om en handlingsplan for å møte budsjettet, som skal fremlegges for styret 19. februar. 

– Alvorlig

– Dette er vanskelig, vi har få ansatte og skal holde et høyt kunstnerisk nivå. Det er viktig for oss å få til en så god prosess som mulig fremover, og et godt samarbeid med tillitsvalgte og ansatte er en forutsetning for dette, sier Snare.

– Vi kommer til å snu hver stein for å gjøre kuttene minst mulig smertefulle, men det er klart at dette er alvorlig for en institusjon som har hatt for trange vilkår over lang tid, sier han.

Kode omfatter fire museumsbygg i Bergen sentrum langs Lille Lungegårdsvann og komponisthjemmene til Ole Bull, Harald Sæverud og Edvard Grieg utenfor sentrum.

  • Les også: